มช. เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี โชว์ 5G บังคับโดรนจาก มช. – กทม.

2019-11-13 16:40:12

  มช. เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี โชว์ 5G บังคับโดรนจาก มช. – กทม.

Advertisement

มช. จับมือเอไอเอส เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมโชว์ทดสอบ 5G บังคับโดรนจาก มช. – กทม.ระยะทางกว่า 700 กม.เป็นครั้งแรก

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พ.ย. ศ.คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว AIS PLAYGROUND @CMU Learning Space พร้อมสัมผัสนวัตกรรม 5G ครั้งแรกของภาคเหนือ โดยมี นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ของเอไอเอส รวมถึงนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้


ซึ่งภายในงานได้มีการจัดโชว์ทดสอบ 5G ครั้งแรกของภาคเหนือ ด้วยการบังคับโดรนข้ามภูมิภาคจาก จ.เชียงใหม่ – กทม. เป็นครั้งแรกที่ไกลถึง 700 กิโลเมตร และเปิดห้อง AIS PLAYGROUND @CMU Learning Space เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านการเรียน การสอน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ และประชาชนทั่วไปให้เข้ามาใช้ได้ฟรี

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทดลอง และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม การได้ร่วมมือกับเอไอเอส สร้างศูนย์ AIS PLAYGROUND @CMU Learning Space ซึ่งเป็นสถานที่เปิดรับทุกคนที่จะเข้ามา โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่จะเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนเข้ามาได้ใช้ ทุกอย่างฟรี จะกลายเป็นห้องทำงาน อ่านหนังสือ ทำกิจกรรมเวิร์คช็อป กิจกรรมการสอนพิเศษ แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การพบปะพูดคุยกันระหว่างนักศึกษา และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้แชร์ความคิด เพื่อสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้งาน 5G กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากเอไอเอสนั้น นับได้ว่าเป็นการเตรียม Ecosystem ของการพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเอไอเอสได้เข้ามาทำ MOU เป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างแท้จริง

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร กล่าวว่า “เพราะ 5G คือ เทคโนโลยีที่จะเข้ามาพลิกโฉมสังคมไทย และยกระดับขีดความสามารถของทุกอุตสาหกรรมไปอีกขั้น เอไอเอสในฐานะ Digital Life Service Provider จึงได้เตรียมองค์ความรู้และวางรากฐานโครงสร้างเครือข่ายหลักเตรียมรองรับเทคโนโลยี 5G ตั้งแต่โครงสร้างการทำงานของเทคโนโลยี 5G, อุปกรณ์โครงข่าย, ขยายโครงข่ายเทคโนโลยี Massive MIMO, อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ, ดีไวซ์, 5G SIM Card สำหรับเชื่อมต่อเพื่อทดสอบ Use Case ต่างๆ บนเครือข่าย 5G เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงผนึกกำลังสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วทุกภูมิภาค และเหล่าพันธมิตรชั้นนำด้านเทคโนโลยี ร่วมศึกษา ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช. เพื่อให้ผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจต่างๆ เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมในวันที่ 5G มาถึง

สำหรับการทดสอบโดรน 5G ในวันนี้จะแสดงศักยภาพให้เห็นว่า สามารถควบคุมโดรนระยะทางไกลได้ง่ายๆ ผ่านข่ายมือถือ และสามารถ Streaming Video ที่มีความละเอียดสูงกลับมาหาผู้ใช้งานได้ทันที ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย ทั้งด้านการขนส่งและโลจิสติกส์, การเกษตร, ความปลอดภัยสาธารณะ, การกู้ภัย รวมถึงการนำไปใช้ควบคุมโดรนภายในเมืองอัจฉริยะ เพื่อใช้ในการเข้าไปสำรวจพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น
แท็กที่เกี่ยวข้อง