“เทพไท” แฉฝายน้ำล้น 22 ล้านใช้งานไม่ได้

2019-11-13 16:35:17

“เทพไท” แฉฝายน้ำล้น 22 ล้านใช้งานไม่ได้

Advertisement

“เทพไท” เผยโครงการสร้างฝายน้ำล้น 22.7 ล้าน อ.จุฬาภรณ์ ไม่แล้วเสร็จ ชำรุดทรุดโทรม เกิดรอยแตกร้าว ไม่สามารถใช้งานได้ เรียกร้อง สตง.-ปปช. สอบโกง

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่รัฐสภา นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ขอหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง โครงการสร้างฝายน้ำล้น ที่คลองสวนลุ่ม ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งก่อสร้างด้วยงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด ปี2560 วงเงินงบประมาณ 22,700,000บาทถ้วน ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลาครบตามสัญญาการก่อสร้าง จนถึงบัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เกิดรอยแตกร้าว ไม่สามารถใช้งานได้ การออกแบบการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เกิดปัญหาดินสไลด์ที่จุดก่อสร้าง ทำให้ฝายนำ้ล้นที่ก่อสร้างกั้นนำ้อยู่กลางลำคลอง ไม่เชื่อมต่อกับริมฝั่ง ไม่สามารถกักกันนำ้ได้ ทำให้ประชาชนเดือดร้อน จึงมีการชุมนุมทวงถามความรับผิดชอบจากจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้ แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ และความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้น

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ในฐานะ ส.ส.ของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความร้อน ขอเรียกร้องให้ กระทรวงมหาดไทยในฐานะต้นสังกัดที่รับผิดชอบงบประมาณก้อนนี้ ไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และขอให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าตรวจสอบความถูกต้องของโครงการนี้ ว่ามีการทุจริต หรือใช้เงินงบประมาณอย่างถูกต้องหรือไม่