ศาล รธน.วินิจฉัย “นวัธ” พ้น ส.ส.

2019-11-13 16:10:28

ศาล รธน.วินิจฉัย “นวัธ” พ้น ส.ส.

Advertisement

ศาล รธน.มีคำวินิจฉัย “นวัธ เตาะเจริญสุข” พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) หรือไม่ เนื่องจากการต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิต (คดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น) และถูกคุมขังโดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ และฎีกานั้น ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า โทษประหารชีวิตหนักกว่าโทษจำคุก แม้อาจจะมีการลดหย่อนแต่ก็จะยังได้รับโทษจำคุกอยู่ดี ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดเหตุแห่งการสิ้นสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. เนื่องจากเหตุจำคุกไว้หลายกรณี จึงไม่จำเป็นต้องรอคดีถึงที่สุด

ทั้งนี้นายนวัธ ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลจึงมีคำวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายนวัธ สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2562 ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง และให้ถือเอาวันที่ 13 พ.ย. 2562 ที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นวันที่ตำแหน่ง ส.ส. ว่างลง และต้องมีการตรา พ.ร.ฎ.การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 105 (1) ภายใน 45 วัน