ครม.ไฟเขียว “1 ม.ค.2563” เลิกใช้ถุงพลาสติก

2019-11-13 15:00:41

ครม.ไฟเขียว  “1 ม.ค.2563”  เลิกใช้ถุงพลาสติก

Advertisement

1 ม.ค. 2563 ครม.ไฟเขียว ลด-เลิก ใช้ถุงพลาสติก ก่อนประกาศกฎหมายห้ามใช้เต็มตัว ภายในปี 2564

วันที่ 13 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอใช้กลไกขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก โดยจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน

ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทางกระทรวง ทส. ขอให้ ครม.รับทราบถึงโครงการรณรงค์ และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมและช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่า ภายในวันที่ 1 ม.ค. 2563 จะลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปอยู่ในทุกวันนี้แบบครั้งเดียวทิ้ง หรือที่ทุกคนเรียกกันว่า “ถุงก๊อบแก๊บ” เพื่อให้หันไปใช้ถุงกระดาษหรือถุงผ้าแทน
และจากนั้น ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะขอให้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ในวันที่ 1 ม.ค. 2564 ต่อไป