ฝ่ายค้านจ่อเปิดสภาฯนัดพิเศษ 22 พ.ย.ถกแก้ รธน.

2019-11-13 12:40:13

ฝ่ายค้านจ่อเปิดสภาฯนัดพิเศษ 22 พ.ย.ถกแก้ รธน.

Advertisement

"สุทิน" ระบุฝ่ายค้านเตรียมขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ 22 พ.ย.นี้ พิจารณาญัตติด่วนตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบจากคำสั่งของ คสช. และตั้ง แก้ รธน.

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานกรรมาธิการพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน)กล่าวว่า ในการประชุมสภาฯสัปดาห์นี้ มีวาระรับทราบรายงานการทำงานขององค์กรต่างๆ 7 วาระ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ดูแล้วจะไปเบียดบังวาระการพิจารณาเร่งด่วน โดยเฉพาะรายงานของ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯในวันนี้ แต่ดูแล้วคงไม่สามารถพิจารณาได้ทันในวันดังกล่าว เพราะติดวาระรับทราบต่างๆหลายเรื่องที่น่าจะใช้เวลาพิจารณา 2 วันคือ วันที่ 13-14 พ.ย.นี้ ทำให้รายงานพืชผลการเกษตรตกต่ำน่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯได้อย่างเร็วในสัปดาห์หน้า และหากมีวาระรับทราบต่างๆแทรกเข้ามาอีก จะทำให้วาระเรื่องพืชผลการเกษตรตกต่ำถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆทั้งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญ

นายสุทิน กล่าวต่อว่า การประชุมสภาฯในวันที่ 13 พ.ย.จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯให้นำเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระรับทราบ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯจะอนุมัติหรือไม่ ส่วนการพิจารณาญัตติด่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของ คสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 นั้น จะเสนอนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้เปิดประชุมสภาฯผู้แทนราษฎรนัดพิเศษในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาญัตติด่วนทั้ง 2เรื่องนี้โดยเฉพาะ