ทำพิธีตัดไม้จันทน์หอมมอบสำนักช่างสิบหมู่ทำตาลปัตรพัดยศ 19 ชุด

2019-11-10 21:30:07

ทำพิธีตัดไม้จันทน์หอมมอบสำนักช่างสิบหมู่ทำตาลปัตรพัดยศ 19 ชุด

Advertisement

 กุยบุรีประกอบพิธีตัดไม้จันทน์หอมมอบสำนักช่างสิบหมู่ทำตาลปัตรพัดยศ 19 ชุด


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำคณะโหรพราหมณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมประกอบพิธีขอไม้จันทน์หอมจากรุกขเทวดาที่บริเวณไม้จันทน์หอมต้นที่ 1 ที่ยืนต้นตายธรรมชาติ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ด้านหลังที่ทำการอุทยานฯ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี ตามที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารกำหนดทั้ง 5 ต้นเพื่อนำไม้ไปออกแบบทำตาลปัตรพัดยศ ด้าม และฐาน จำนวน 19 ชุด ที่สำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม เมื่อประกอบพิธีพราหมณ์ตามฤกษ์ 


นายทัศเนศวร์ ได้ใช้ขวานทองสับลงที่ต้นไม้จันทน์หอมต้นที่ 1 หรือต้นเอกจำนวน 3 ครั้ง พร้อมตัดไม้จันทน์หอมอีก 4 ต้นในพื้นที่ใกล้เคียง โดยตัดเป็นท่อนความยาวท่อนละ 2 เมตร จำนวน 24 ท่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารช่วยกันเคลื่อนย้ายท่อนไม้จันท์หอมทั้งหมดเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบปริมาตรไม้โดยพบว่าไม้จันทร์หอมมีอายุกว่า 100 ปี ลักษณะเป็นไม้เปลาตรง เนื้อไม้สวยงาม และมีกลิ่นหอม ก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายไม้จันทน์หอมที่ตัดแล้วไปยังสำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐมต่อไป