“พงศกร” จ่อชง พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหารเข้าสู่สภาฯ

2019-11-10 21:10:07

“พงศกร” จ่อชง พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหารเข้าสู่สภาฯ

Advertisement

“พล.ท.พงศกร” ระดมความเห็น  นศ.ภาคประชาสังคมเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เตรียมเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์นี้ หวังได้รับเสียงตอบรับที่ดี  ถือเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย เป็นมืออาชีพ มีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาอารยประเทศ

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่สำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมระดมความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคม ต่อร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (แก้ไขเพิ่มเติม) หรือ พ.ร.บ. แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์ทหาร รวมทั้งระดมความคิดในการรรณงค์ต่อประชาชนทั่วไปให้สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่เข้าร่วม อาทิ พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค นายธีรัจชัย พันธุมาศ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม โดยบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างเข้มข้น หนักแน่นทั้งเนื้หาและสาระ

พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  ในฐานะผู้ที่มีส่วนในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ เปิดเผยว่าจะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์นี้ โดยหวังว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนและเพื่อนสมาชิก ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย เป็นมืออาชีพ มีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ