“พงศกร” จ่อชง พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหารเข้าสู่สภาฯ

2019-11-10 21:10:07

“พงศกร” จ่อชง พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหารเข้าสู่สภาฯ

“พล.ท.พงศกร” ระดมความเห็น  นศ.ภาคประชาสังคมเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เตรียมเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์นี้ หวังได้รับเสียงตอบรับที่ดี  ถือเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย เป็นมืออาชีพ มีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาอารยประเทศ

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่สำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมระดมความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคม ต่อร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (แก้ไขเพิ่มเติม) หรือ พ.ร.บ. แก้ไขรายละเอียดเกณฑ์ทหาร รวมทั้งระดมความคิดในการรรณงค์ต่อประชาชนทั่วไปให้สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่เข้าร่วม อาทิ พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค นายธีรัจชัย พันธุมาศ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม โดยบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างเข้มข้น หนักแน่นทั้งเนื้หาและสาระ

พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  ในฐานะผู้ที่มีส่วนในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ เปิดเผยว่าจะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์นี้ โดยหวังว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนและเพื่อนสมาชิก ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย เป็นมืออาชีพ มีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง