อย.พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมขายผ่านเฟซบุ๊ก

2019-11-07 16:00:59

อย.พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมขายผ่านเฟซบุ๊ก

Advertisement

อย. พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แจ้งยกเลิกเลขสารบบไปแล้ว โฆษณาขายผ่านทางเฟซบุ๊ก เตือนอย่าซื้อมาบริโภค จัดเป็นอาหารปลอม เสี่ยงอันตรายปนเปื้อนสารที่ไม่ได้รับอนุญาต แนะตรวจสถานะเลข อย. ก่อนบริโภค

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ติดตามข่าวการตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย ยี่ห้อ Dose Binlis (โดสบินลิส) โดยพบว่ายังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ “มินท์ นิศารัตน์ ร่มรื่น” นั้น อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบการโฆษณาทางสื่อดังกล่าว พบภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dose Binlis (โดสบินลิส) มีข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์ หรือสรรพคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต โอ้อวดสรรพคุณในการลดน้ำหนัก ลดสัดส่วน รวมทั้งพบภาพแสดงเลขสารบบอาหาร 13-1-18656-1-0044 เมื่อตรวจสอบในระบบสืบค้นผลิตภัณฑ์ของ อย. พบข้อมูลการอนุญาตในชื่อผลิตภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บินลิส (BINLIS)” สถานะ “ยกเลิก” ผลิตภัณฑ์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2562

รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 โฆษณาสรรพคุณของอาหาร ด้วยข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดย อย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น หากผู้ใดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่มีวันที่ผลิตหลังจากวันที่ผลิตภัณฑ์ยกเลิก จะเข้าข่ายผลิตและจำหน่ายอาหารปลอม

รองเลขาธิการ อย. กล่าวด้วยว่า ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ควรดูแลสุขภาพของตนเอง และออกกำลังกายเป็นประจำ ระมัดระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพราะอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภคขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบสถานะเลข อย.ผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line : FDAthai, ORYOR Smart Application, เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และเว็บไซต์ www.oryor.com หากพบเลขผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับฐานข้อมูล หรือพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ