นายกฯลุยศรีสะเกษ ม็อบลุกฮือทวงสัญญาแก้ปัญหาสมัชชาคนจน

2019-11-07 15:40:04

นายกฯลุยศรีสะเกษ ม็อบลุกฮือทวงสัญญาแก้ปัญหาสมัชชาคนจน

Advertisement

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ศรีสะเกษ ม็อบลุกฮือเดินขบวนเรียกร้องทวงคำสัญญารัฐบาลเมินแก้ปัญหาสมัชชาคนจน

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรกรและสหกรณ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดมหาดไทย เดินทางจาก กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังสนามบิน จ.อุบลราชธานี ก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไปยัง จ.ศรีษะเกษ เพื่อเปิดอาคารโรงคลุมชุดตู้อบข้าวเปลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ

นายกรัฐมนตรี กล่าวกับเกษตรกรที่มาร่วมงาน เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ว่า ไทยสามารถผลักดันความร่วมมือ ใน 15 ประเทศ ถือเป็นการเริ่มกติการ่วมกัน โดยคาดว่าจะมีการลงนามในปีหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเกษตรในประเทศไทยดีขึ้น เช่นเดียวกับการหารือกับ IMF ได้รับคำชื่นชมว่า ที่ผ่านมาหลายอย่างดีขึ้น ไทยถือเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน รวมทั้งยังได้หารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีจีน เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปศึกษาดูงานและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลายอย่างจึงต้องมีการปรับโครงสร้าง


นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีแนวทางในการปรับปรุงภาคเกษตรทั้งเกษตรแปลงใหญ่ พัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.4-01 รวมทั้งเดินหน้าปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 เพื่อหารายได้ใหม่ให้กับประเทศ นอกเหนือจากภาคการเกษตรและส่งเสริมการลงทุนแบบ PPP ขอยืนยันตรงนี้ว่า การพัฒนาใดๆ ไม่ว่าในพื้นที่ EEC ไม่มีการเอื้อการลงทุนให้กับใครทั้งนั้น แต่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการลงทุน ขอให้แยกแยะการเมืองออกจากกัน ส.ว. และส.ส. ทุกคนจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศ เพื่อร่วมกันทำงานให้คนทั้งประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีรายได้เป็นอันดับที่ 14 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอันดับ 68 ของประเทศว่า อยากให้หันมาเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรอาจนำวัชพืชที่เหลือจากกการเกษตร มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ลดการเผาทำลาย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ P.M.2.5 อยากเชิญชวนให้ทุกคน ลด ละเลิกการใช้ถุงพลาสติก ช่วยกันกำจัดขยะทะเล นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนภาคเกษตร ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการ ค้นคว้าหาข้อมูล ขอให้นำสิ่งที่พูดในวันนี้ไปสื่อสารกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล อย่าสร้างความขัดแย้ง ลดความรุนแรงในครอบครัว ไม่บั่นทอนสถาบันครอบครัว จนมาสู่การทำลายชื่อเสียงของประเทศ พร้อมฝากถึงนักเรียนที่อยู่ทั้งในระบบและนอกระบบ จบมาแล้วต้องมีงานทำ ซึ่งได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการไปปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นตอบโจทก์ตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคตให้มากขึ้น


นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงที่สามารถรวมตัวกันพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสามารถผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ให้เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ คือข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นสินค้า GI ที่สามารถปลูกได้เฉพาะพื้นที่เท่านั้น เป็นผลให้สินค้าของพื้นที่นี้ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจากหลากหลายสถาบัน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายตลาดจากภายในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ความร่วมมือของกลุ่มฯ นำไปสู่ความยั่งยืน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิดป้ายโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว ก่อนจะเยี่ยมชมกิจกรรมและการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่จ.ศรีสะเกษ และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิทรรศการ Fair Trade ของผู้ค้าที่ไม่หวังผลกำไรตอบแทน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก กิจกรรมการดำเนินงานของ Young Smart Farmer และกิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะลงพื้นที่ได้มีกลุ่มสมัชชาคนจน จำนวนกว่า 1,000 คน ได้เดินขบวนใช้เครื่องขยายเสียและชูป้ายชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ระหว่างวันที่ 5-23 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้ตกลงไว้  โดยมีข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1. รัฐบาลร่วมกับสมัชชาคนจนได้จัดทำบันทึกข้อตกลงซึ่งมีกรอบเวลาร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งจะได้นำผลการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่มีการนำเสนอใดๆ 2.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ตามร่างคำสั่งที่สมัชชาคนจนเสนอไว้ จะได้เร่งดำเนินการนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปลงนาม ปัจจุบันยังไม่มีการลงนามแต่งตั้งแต่อย่างใด

3. เรื่องการผ่อนผันให้ทำกินในที่ดินเดิมของสมัชชาคนจนนั้น ในเรื่องนี้ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสมัชชาคนจนและรัฐบาล ซึ่งได้เห็นชอบตามความในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้วและนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่มีการนำเสนอใดๆ 4.การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาฝายหัวนา และเขื่อนราษีไศล ยังไม่ได้นัดหมายวันประชุมแต่อย่างใด ดังนั้นในการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทางกลุ่มสมัชชาคนจน จึงได้จัดชุมนุมเพื่อทวงถามคำสัญญาตามที่รัฐบาลได้ตกลงสมัชชาคนจนไว้

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังปิดกั้นถนนบริเวณหน้า รร.ราษีไศล อ.ราษีไศล เพื่อห้ามกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมา สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มสมัชชาดังกล่าวเป็นอย่างมากจนเกิดเหตุชุลมุนกันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มมวลชนดังกล่าว