สรุปประเด็นหารือนายกฯ หลี่เค่อเฉียง-ประยุทธ์

2019-11-07 14:10:29

สรุปประเด็นหารือนายกฯ หลี่เค่อเฉียง-ประยุทธ์

Advertisement

นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-ไทย สำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของหลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย โดยหลังจากได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-5 พ.ย. ณ กรุงเทพมหานคร จีนและไทยได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมในหลากหลายด้าน โดยมีเนื้อหาบางส่วนดังนี้

ด้านสัมพันธ์จีน-ไทย ทั้งสองฝ่ายกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 70 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นปีที่ไทยจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั้งยังเป็นปีที่รัฐบาลจีนทูลเกล้าถวายเหรียญอิสริยาภรณ์แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งแสดงถึงมิตรภาพที่มีมาช้านานระหว่างสองประเทศ

ด้านการเมืองการปกครองและความมั่นคง จีนและไทยต่างเคารพในวิถีทางแห่งการพัฒนาของกันและกัน โดยไทยยืนหยัดสนับสนุนหลักการ “จีนเดียว” และ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ของจีน นอกจากนี้ยังเห็นพ้องให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และการฟอกเงิน
ด้านการค้าการลงทุน ทั้งสองฝ่ายมุ่งสร้างทางรถไฟจีน-ไทย ให้เป็นต้นแบบความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จ ผลักดันการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์ เพื่อเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีนเข้าด้วยกัน สร้างความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร และคว้าโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ และจะเชื่อมโยงโครงการเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) ของจีนเข้ากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งไทยระบุว่ายินดีเปิดรับการลงทุนเพิ่มขึ้นจากฝ่ายจีน

ขณะเดียวกันก็จะขยายความร่วมมือด้านการผลิตของนิคมอุตสาหกรรม จีน-ไทยในจังหวัดระยอง โดยใช้ข้อได้เปรียบของประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานอุปทานและโลจิสติกส์ของประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ ยานยนต์พลังงานใหม่ อุตสาหกรรมยาง เป็นต้นด้านการท่องเที่ยว สองฝ่ายมุ่งส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

สำหรับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งคู่เห็นพ้องส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรม สวนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และการถ่ายโอนเทคโนโลยี เสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล เมืองอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร บริการด้านซอฟต์แวร์และไอที ความปลอดภัยของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประมวลผลแบบคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยของทั้งสองประเทศในส่วนของความร่วมมือระดับภูมิภาค ไทยยินดีต้อนรับจีนในฐานนะหุ้นส่วนของยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่ากรอบความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขงกับยุทธศาสตร์ความร่วมมืออิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้เชิญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยเยือนประเทศจีนในอนาคต ซึ่งนายกรัฐมนตรีประยุทธ์แสดงความขอบคุณและตอบรับคำเชิญ(ขอบคุณภาพ-ข่าว จาก www.xinhuathai.com)