“เทพไท” เผย “อภิสิทธิ์” พร้อมนั่งประธาน กมธ.แก้ รธน

2019-11-06 18:25:04

“เทพไท” เผย “อภิสิทธิ์” พร้อมนั่งประธาน กมธ.แก้ รธน

Advertisement

“เทพไท” เผย “อภิสิทธิ์” รับทราบมติ ปชป. สนับสนุนให้เป็นประธาน กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว พร้อมจะทำหน้าที่ตามที่พรรคมอบหมาย

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง มติของพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นมติเอกฉันท์ของที่ประชุมส.ส.ของพรรค เพราะเห็นว่านายอภิสิทธิ์เป็นบุคลากรที่สำคัญของพรรค มีศักยภาพในการทำงานการเมืองให้กับประเทศชาติได้ จึงควรจะสนับสนุนให้มีบทบาททางการเมืองต่อไป และนายอภิสิทธิ์ก็ได้รับทราบมติดังกล่าวแล้ว พร้อมจะทำหน้าที่ตามที่พรรคมอบหมาย เพียงแต่ขอให้เป็นความเห็นพ้องของทุกฝ่าย และไม่เป็นการสร้างความขัดแย้งใดๆเพิ่มขึ้นอีก เพราะการเข้ามีทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างความปรองดอง แสวงหาร่วมมือกันสร้างฉันทามติในการหาทางออกให้กับประเทศชาติ จึงไม่อยากให้เกิดภาพความขัดแย้งตั้งแต่วันที่โหวตเลือกผู้เข้ารับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ ถ้าหากมีการโหวตแข่งขันเกิดขึ้นจริง ก็แสดงว่า การทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ มีความขัดแย้งตั้งแต่วันแรกของการเริ่มต้นในการทำงาน ซึ่งเป็นการยากที่จะสร้างความสมานฉันท์หรือการปรองดองให้เกิดขึ้นต่อไปได้

นายเทพไท กล่าวต่อว่า หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ มีมติสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้แล้ว ปรากฎว่าได้มีเสียงตอบรับจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงตอบรับจากพรรคการเมืองต่างๆเกือบทุกพรรค ที่เห็นว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีความเหมาะสมมากที่สุดในบรรดารายชื่อที่ปรากฎเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ เชื่อมั่นว่า ถ้าทุกฝ่ายคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง มีความจริงใจต่อการทำงานในคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้แล้ว ก็ควรจะปรึกษาหารือกันหาจุดลงตัวของผู้เหมาะสมในการเป็นประธานฯ และถ้าหากตัวประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนั้เป็นบุคคลที่สังคมให้ความเชื่อถือ มีความเชื่อมั่น และมีความคาดหวังร่วมกันแล้ว การผลักดันภารกิจการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน