ประท้วงกดดันรัฐบาลแก้ปัญหามลพิษในกรุงนิวเดลี

2019-11-06 13:40:27

ประท้วงกดดันรัฐบาลแก้ปัญหามลพิษในกรุงนิวเดลี

Advertisement

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประชาชนในกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย จัดการประท้วงที่ประตูเมืองอินเดีย หรืออินเดีย เกต (India Gate) เมื่อวันอังคาร เพื่อแสดงพลังกดดันให้รัฐบาลแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยคุณภาพอากาศในกรุงนิวเดลี ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อวันอังคาร เนื่องจากกระแสลมพัดพามลพิษบางส่วนที่ปกคลุมเมือง ออกไป แต่คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย

ขณะนี้ คุณภาพอากาศเลวร้ายกว่ากำหนดความปลอดภัย ซึ่งอยู่ที่ 60 PM2.5 ถึง 5 เท่า ในกรุงนิวเลดีที่มีประชากรกว่า 20 ล้านคน ซึ่งค่าฝุ่นละอองขนาดจิ๋วดังกล่าว ถือว่าเป็นอันตรายรุนแรงทำให้เกิดโรคหัวใจและปอด และทำให้เสียชีวิตก่อนเวลาอันควรในคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและปอดอยู่แล้วและในคนสูงอายุด้วย นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงอย่างเลวร้ายที่จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของเด็ก ๆ ด้วย

รัฐบาลกรุงนิวเดลี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และบังคับให้รถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งวันคู่ วันคี่ ตามแผ่นป้ายทะเบียนรถ อย่างน้อยจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพิษ