“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช.สอบ “มงคลกิตติ์-พิเชษฐ”

2019-11-06 10:40:24

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช.สอบ “มงคลกิตติ์-พิเชษฐ”

Advertisement

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช.สอบ “มงคลกิตติ์-พิเชษฐ” กรณีสถาปนาฝ่ายค้านอิสระส่อขัดจริยธรรมร้ายแรง

เมื่อเวลา 09.30 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. สืบเนื่องจากนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้สถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระ และนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ก็ลงนามยอมรับมาเป็นประธานที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านอิสระ จึงอาจขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ม.5 ม.160 ประกอบ ม.115 เพราะบุคคลทั้งสองได้ปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการไว้แล้ว การที่มากระทำการอันไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ จึงอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ส.ส. ต้องยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาทั่วโลกมีแต่ผู้นำฝ่ายรัฐบาล กับผู้นำฝ่ายค้านเท่านั้น การแต่งตั้งตนเองเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระ จึงไม่มีปรากฎในรัฐธรรมนูญและกฎหมายใดๆ จึงอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องนำความไปร้องต่อ ป.ป.ช. ให้ใช้อำนาจดำเนินการไต่สวน สอบสวน เพื่อระงับและหยุดยั้งการกระทำดังกล่าวและลงโทษการกระทำที่อาจฝ่าฝืน