“ทนายเกิดผล” แนะเหยื่อ “แม่มณี” อยากได้เงินคืนต้องแจ้งความ (คลิป)

2019-11-05 11:40:18

“ทนายเกิดผล” แนะเหยื่อ “แม่มณี” อยากได้เงินคืนต้องแจ้งความ (คลิป)

Advertisement

“ทนายเกิดผล” แนะเหยื่อ “แม่มณี” อยากได้เงินคืนต้องไปแจ้งความ เชื่อทุกคนไม่สามารถได้เงินคืนเต็มจำนวน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง กล่าวถึงแนวทางการได้เงินคืนจากแม่มณี หรือ น.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช ว่า ตอนนี้คดีของแม่มณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) รับเป็นคดีพิเศษ ภายหลังจากการอายัดทรัพย์สินแล้ว เจ้าพนักงานจะสั่งฟ้องและคืนค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายทุกคน หากคนที่อยากได้เงินคืนต้องไปแจ้งความร่วมกับคนอื่นเมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วจึงจะเฉลี่ยค่าความเสียหายในกรณีที่เป็นคดีล้มละลาย แต่หากมิใช่คดีล้มละลายก็ต้องเฉลี่ยคืนตามค่าความเสียหายมากน้อยตามสัดส่วน เชื่อว่าทุกคนไม่สามารถได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเพราะทรัพย์สินที่ยึดไปคงไม่เพียงพอต่อการคืนทั้งหมดให้ผู้เสียหาย