ป.ป.ช.เรียกไต่สวน “ศรีสุวรรณ”ปมเตาเผาขยะ กทม.

2019-11-05 10:15:24

ป.ป.ช.เรียกไต่สวน “ศรีสุวรรณ”ปมเตาเผาขยะ กทม.

“ศรีสุวรรณ”เผย ป.ป.ช.เรียกไต่สวนกรณีร้องเรียนเตาเผาขยะ กทม.มูลค่า 1.3 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้เคยยื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. กรณีผู้ว่าฯกทม. กับพวกมีการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีดำเนินโครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณโครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการมูลค่า 13,140 ล้านบาท ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 นั้น บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือเชิญสมาคมให้ไปให้ถ้อยคำพร้อมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการไต่สวน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ตามความใน ม.34 ประกอบ ม.50 ของกฎหมายดังกล่าว ในวันพุธที่ 6 พ.ย. เวลา 9.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งการไต่สวนเบื้องต้นตามกฎหมายต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทํารายงานการไต่สวนเบื้องต้น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย 
แท็กที่เกี่ยวข้อง