คพ.เผยรถขนาดใหญ่ปล่อยควันดำร้อยละ 33

2019-11-04 13:50:14

คพ.เผยรถขนาดใหญ่ปล่อยควันดำร้อยละ 33

Advertisement

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเผยรถขนาดใหญ่ปล่อยควันดำ ร้อยละ 33

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เป็นวาระแห่งชาติ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม  ได้เร่งรัดให้ คพ. ตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถควันดำ ตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2562 คพ. ได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถควันดำริมเส้นทางจรจร ในพื้นที่ กทม. สรุปผลการปฏิบัติมีการเรียกรถตรวจสอบควันดำ รวม 591 คัน เป็นรถขนาดใหญ่ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 447 คัน มีควันดำเกินค่ามาตรฐานจำนวน 149 คัน คิดเป็นร้อยละ 33 รถยนต์ส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรียกตรวจ 144 คัน มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 33 คัน คิดเป็นร้อยละ 23 


นายประลอง กล่าวว่า รถที่มีการปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานเจ้าพนักงานจราจรได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 182 คัน ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน 33 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวและติดครื่องหมาย "ห้ามใช้ชั่วคราว" ไว้ที่ตัวรถ เจ้าของหรือผู้ขับขี่จะต้องนำรถไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนำรถมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งภายในเวลา 30 วัน หากมีการปล่อยควันดำเป็นไปตามมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่จะยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว และนำเครื่องหมาย "ห้ามใช้ชั่วคราว" ออกจากตัวรถ กรณีที่การฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 


นายประลอง กล่าวต่อว่า คพ. ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทำงานร่วมกับ บก.จร. ตรวจสอบควันดำรถโดยสารประจำทาง ขสมก ณ อู่เดินรถตามเขตต่างๆ ในพื้นที่ กทม. เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดมลพิษ โดยในเดือนตุลาคม 2562 ตรวจสอบควันดำรถโดยสารประจำทาง ขสมก จำนวน 246 คัน พบควันดำเกินมาตรฐาน 3 คัน และหากตรวจพบรถมีการปล่อยควันดำเกินกว่าร้อยละ 30 จากค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 45 จะแจ้งให้เขตการเดินรถนำรถคันดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำออกมาวิ่งบริการ  

"คพ.มีแผนการทำงานตรวจสอบควันดำรถโดยสาร ขสมก. ในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง และจะขยายการตรวจสอบเพิ่มประเภทรถสองแถวที่วิ่งตามซอยต่างๆ (รถหมวด 4) รวมทั้งขยายพื้นที่การตรวจควันดำรถโดยสารประทำทาง ขสมก ครอบคลุมพื้นที่ปริมณฑล ในเขตจ.ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม โดยจะประสานกรมการขนส่งทางบกเข้าร่วมปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ควบคู่ไปกับการตรวสอบตรวจจับและห้ามใช้รถควันดำริมเส้นทางจราจรในพื้นที่ กทม." นายประลอง กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง