"บิ๊กตู่" คะแนนนำโด่ง รมต.ขวัญใจประชาชน

2019-11-04 07:12:44

"บิ๊กตู่" คะแนนนำโด่ง รมต.ขวัญใจประชาชน

Advertisement

"ซูเปอร์โพล"เผย "บิ๊กตู่" คะแนนนำโด่ง รมต.ขวัญใจประชาชน ตามด้วย "อนุทิน-สมคิด-อุตตม-มนัญญ"

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรีคนใดขวัญใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,143 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 2 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา  เมื่อถามถึงรัฐมนตรีขวัญใจประชาชนเมื่อนึกถึงรัฐมนตรีทั้งคณะ พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 42.9 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลโหม  เพราะรักลุงตู่ ทำบ้านเมืองสงบ ไม่วุ่นวาย ไม่มีจลาจลเหมือนบางประเทศ เป็นคนจริงจังจริงใจ ไม่หลอกลวง สอนประชาชนทำมาหากินมากกว่าขอกิน เสียสละยอมเหนื่อยแบกปัญหาคนทั้งประเทศ แต่ห่วงคนรอบข้างเป็นพิษและเสียงปริ่มน้ำไม่มั่นคง  รองลงมา อันดับสอง คือ ร้อยละ 41.7 ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข  เพราะเป็นรัฐมนตรีที่กล้าคิด กล้าทำ ยึดความถูกต้อง ปกป้องผลประโยชน์ชาติและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน กล้าชนกลุ่มนายทุนที่ทำธุรกิจสารพิษอันตราย ผลงานคือ แบนสารพิษ ทำตามสัญญากฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์และยกระดับ อสม.

ที่น่าสนใจคือ อันดับสาม ได้แก่ ร้อยละ 35.6 ระบุ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นคนเก่ง มือเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ วิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่มีประวัติด่างพร้อย พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดึงดูดการลงทุน รถไฟฟ้าความเร็วสูง ทำไทยแข่งขันประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้

อันดับสี่ ได้แก่ ร้อยละ 32.4  นาย อุตตม สาวนายน รมว.คลัง เพราะมีผลงานช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ชิมช้อปใช้

อันดับห้า ได้แก่ ร้อยละ 31.7 ระบุ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพราะเป็นรัฐมนตรีหญิงที่กล้าหาญขัดผลประโยชน์กลุ่มธุรกิจสารพิษ ยึดสุขภาพประชาชนเป็นหลัก แบน 3 สารพิษ ช่วยคนไทยลดเสี่ยงโรคร้าย เป็นต้น

แต่เมื่อถามถึง รัฐมนตรีขวัญใจประชาชนด้านเศรษฐกิจ พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 33.9 ระบุ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  รองลงมาอันดับสอง  ร้อยละ 32.2 ระบุ นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง พรรคพลังประชารัฐ อันดับสาม  ร้อยละ 27.8 ระบุ นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม พรรคภูมิใจไทย อันดับสี่  ร้อยละ 25.3 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์ อันดับห้า ได้แก่ ร้อยละ 22.6 ระบุ นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม พรรคพลังประชารัฐ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึง รัฐมนตรีขวัญใจประชาชนด้านสังคม พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 40.3 ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. สาธารณสุข พรรคภูมิใจไทย อันดับสองได้แก่ ร้อยละ 31.5 ระบุ นาง มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. เกษตรฯ พรรคภูมิใจไทย อันดับสาม ได้แก่ ร้อยละ 17.1 ระบุ นาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับสี่ ได้แก่ ร้อยละ 15.5 ระบุ นาย ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พรรคพลังประชารัฐ และอันดับห้า ได้แก่ ร้อยละ 15.0 ระบุ นาง กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษา พรรคภูมิใจไทย ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถาม ถึงรัฐมนตรีขวัญใจประชาชนด้านภาพลักษณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าชน ปกป้องผลประโยชน์ชาติคุ้มครองประชาชน กลับพบว่า อันดับหนึ่ง ได้แก่ นาง มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ พรรคภูมิใจไทย นำหน้าแบบสูสี อันดับสองได้แก่ ร้อยละ 39.3 ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข พรรคภูมิใจไทย อันดับสาม ได้แก่ ร้อยละ 32.1 ระบุ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อันดับสี่ ได้แก่ ร้อยละ 27.4 ระบุ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พรรคภูมิใจไทย และอันดับห้า ได้แก่ ร้อยละ 18.5 ระบุ นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว. การต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้นำจ่าฝูงใน ครม.ชุดนี้ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อันดับสำคัญที่น่าจับตามองคือรัฐมนตรีขวัญใจประชาชนด้านภาพลักษณ์ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าชนปกป้องผลประโยชน์ชาติและคุ้มครองประชาชนจนได้ใจคนทั้งประเทศคือ รัฐมนตรีหญิง นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ที่กล้าแบน 3 สารพิษกล้าขัดผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุนจำนวนมาก จึงเป็นเหตุผลทำให้ฐานสนับสนุนของประชาชนต่อรัฐมนตรีหญิงท่านนี้พุ่งขึ้นแซงหน้ารัฐมนตรีหลายคน ดังนั้น นักการเมืองควรใช้หลัก “เอื้อมมือสุดแขนเข้าหาประชาชน” คือ ทำอะไรทำให้สุด ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแท้จริง ไม่ใช่มัวเงื้อจะฟันลังเลอยู่ตรงนั้นกลัวสูญเสียผลประโยชน์ส่วนตัว ฐานเสียงและพวกพ้อง