วันนี้มีอะไร: 15 สิงหาคม

2017-08-15 06:05:33

วันนี้มีอะไร: 15 สิงหาคม

Advertisement

วันแห่งปลาดิบ
วันแห่งปลาดิบ มีที่มาจากเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 1991 ได้มีการค้นพบคำว่า “ซาซิมิ” เป็นครั้งแรกในรูปแบบลายลักษณ์อักษรทางเอกสาร

ข้อมูล www.marumura.com

ภาพ TY Lim / Shutterstock.com
143 ปีก่อน
พ.ศ. 2417
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้ง สภาที่ปรึกษาในพระองค์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะองคมนตรี ในปี พ.ศ. 2435

135 ปีก่อน
พ.ศ. 2425
ออกพระราชบัญญัติอั้งยี่

70 ปีก่อน
พ.ศ. 2490
ชวาหระลาล เนห์รู ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นคนแรก

ภาพ Erin

45 ปีก่อนพ.ศ. 2515
วันเกิด เบน แอฟเฟล็ก นักแสดงชาวอเมริกัน เจ้าของรางวัลออสการ์จากบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Good Will Hunting