แต่งชุดดำ! ค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

2019-10-28 12:40:21

แต่งชุดดำ!  ค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาใน จ.กำแพงเพชร เคลื่อนไหวแต่งชุดดำเชิงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

วันที่ 28 ต.ค.ที่หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มีการเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ นำโดย นายสมวุฒิ ศรีอำไพ อดีต ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา เขต 41 พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พร้อมกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 พร้อมใจแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ โดยร่วมกับสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ชมรม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคม/สมาพันธ์ครูทุกจังหวัด และสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ได้กล่าวโจมตีร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ชี้แจงศึกษาแนวคิดและทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมีส่วนได้เสียอย่างสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลให้อนาคตของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีสภาพที่เปลี่ยนไป ไม่ชัดเจนว่าจะเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ จะคงเดิมหรือตกต่ำลง อาจส่งผลต่อการบริหารและการจัดการศึกษาได้ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างที่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสำคัญ และขอเป็นกลุ่มแนวร่วมในการคัดค้านและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ โดยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมใจแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ด้วยการแต่งกายชุดดำ โดยร่วมกับสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ชมรม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมสมาพันธ์ครูทุกจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 เขตพื้นที่ หากภาคบ่ายในวันนี้ผลการประชุมไม่เป็นที่พอใจยังคงตั้งธงเดิม ในวันที่ 30 ต.ค. 2562 ก็จะเคลื่อนไหวเดินทางไปรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการ และจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ต่อไป


Advertisement