เชิญชวนเฝ้ารับเสด็จฯ 24 ต.ค.

2019-10-16 12:35:23

เชิญชวนเฝ้ารับเสด็จฯ 24 ต.ค.

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 2 ฝั่ง แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงวัดระฆังโฆสิตตาราม

วัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ประกอบด้วย 1. วัดราชาธิวาสวิหาร 2. วัดเทวราชกุญชร 3. วัดสามพระยา 4. วัดบวรมงคล 5. วัดคฤหบดี 6. วัดระฆังโฆสิตาราม
เริ่มเจริญชัยมงคลคาถา ตั้งแต่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ผ่านวัด และเสร็จพิธี เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พ้นเขตวัด

Advertisement