เชิญชวนเฝ้ารับเสด็จฯ 24 ต.ค.

2019-10-16 12:35:23

เชิญชวนเฝ้ารับเสด็จฯ 24 ต.ค.

Advertisement

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 2 ฝั่ง แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงวัดระฆังโฆสิตตาราม

วัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ประกอบด้วย 1. วัดราชาธิวาสวิหาร 2. วัดเทวราชกุญชร 3. วัดสามพระยา 4. วัดบวรมงคล 5. วัดคฤหบดี 6. วัดระฆังโฆสิตาราม
เริ่มเจริญชัยมงคลคาถา ตั้งแต่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ผ่านวัด และเสร็จพิธี เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พ้นเขตวัด