“องอาจ”ยัน ปชป.อภิปรายงบสร้างสรรค์

2019-10-14 11:50:36

“องอาจ”ยัน ปชป.อภิปรายงบสร้างสรรค์

“องอาจ”มั่นใจร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ผ่านสภาฯ เผย 15 ต.ค.นัด ส.ส.ปชป.สรุปเนื้อหาสาระ จำนวนบุคคลที่จะอภิปราย ยึดอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนะตรวจสอบเพื่อให้งบประมาณเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกระดับ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และ ประธาน ส.ส. ปชป. กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค.นี้ว่า ก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเตรียมความพร้อม ส.ส.ของพรรคให้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาสาระที่จะอภิปราย และพิจารณางบประมาณไว้ระดับหนึ่งแล้ว โดยในวันที่ 15 ต.ค.นี้ได้นัด ส.ส.ปชป.มาประชุมเวลา 13.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ ปชป.เพื่อสรุปเนื้อหาสาระ และจำนวนบุคคลที่จะอภิปราย สำหรับแนวทางการอภิปรายงบประมาณของ ปชป.คือ 1. อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ 2. อภิปรายเสนอแนะตรวจสอบเพื่อให้งบประมาณเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง 3. มีการเตรียมงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศไว้หรือไม่อย่างไร 4.งบประมาณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศหรือไม่ อย่างไร เชื่อมั่นว่าการอภิปรายงบประมาณของ ปชป.จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเดินหน้าประเทศโดยรวม และส่งเสริมให้ประชาชนฐานรากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

นายองอาจ กล่าวต่อว่า เชื่อมั่นว่างบประมาณจะผ่านการพิจารณาของสภาโดยไม่มีปัญหาอะไร ถึงแม้เสียง ส.ส.รัฐบาลจะปริ่มน้ำก็ตาม เพราะทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านต่างตระหนักดีว่างบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด

แท็กที่เกี่ยวข้อง