“ศิริราช” เชิญชวนร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ฯ

2019-10-13 10:20:31

“ศิริราช” เชิญชวนร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ฯ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ  เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทุกวันที่ ๑๓ ตุลาคม กลายเป็นวันที่มีความหมายต่อพวกเราทุกคน ขอเชิญชวนให้ประชาชนที่คิดถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ถือโอกาสอย่างน้อยในหนึ่งวันนี้ ย้อนนึกถึงพระบรมราโชวาทหรือสิ่งที่พระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจ สิ่งที่เราตั้งใจจะสานต่อตามรอย และหากท่านใดที่สะดวกในการเดินทาง ก็ขอเชิญชวนมาร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ในปีที่ ๓ ด้วยกันที่โรงพยาบาลศิริราชแห่งนี้ เพื่อมาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายสักการะ หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถน้อมจิตน้อมใจรำลึกถึงพระองค์ท่านในวันคล้ายวันสวรรคตนี้ร่วมกัน โดยในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังคงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา พร้อมทั้งบุคลากรร่วมจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓

สำหรับกิจกรรมภายในงานช่วงเช้า เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๓๙ รูป (ข้าวสารอาหารแห้ง) เริ่มจากประตูอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช มาตามเส้นทางถนนวังหลัง เข้าประตู ๘ สู่ถนนบวรสถานพิมุข มายังลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Advertisement
เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓๙ รูป สวดพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นํากล่าวสดุดี และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที

Advertisement
จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G   นอกจากนี้ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ยังมีการบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักดนตรีจิตอาสา  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

สำหรับภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ขอเชิญฟังปาฐกถาในหัวข้อ “ตามรอยพ่อ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๔๕ น. พิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยในเวลา ๑๕.๕๒  น.  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา ๙ นาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

Advertisementและในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ น. เป็นการแสดงดนตรีในสวน ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ จากนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ  จินตนา สุขสถิต ศรีไศล สุชาติวุฒิ  รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส  จิตติมา เจือใจ ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล  โฉมฉาย อรุณฉาน  ศรวณี โพธิเทศ  นัดดา วิยกาญน์  วินัย พันธุรักษ์  สันติ ลุนเผ่  ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์  เป็นต้น  บรรเลงเพลงโดย วงดนตรีลูกกรุง กระทรวงวัฒนธรรมณ  ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

ช่วงท้ายของกิจกรรม เวลา ๑๗.๔๕-๑๗.๕๙ น. จะเป็น  “พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ซึ่งเป็นพิธีถวายสักการะอันทรงเกียรติจากบุคลากรศิริราช และประชาชน  คำว่า “ศิระ” หมายถึง ศีรษะ และ “กราน” อันหมายถึง การกราบ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก พร้อมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” มาขับร้องแทนคำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานร่วมกัน สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย  และตลอดทั้งวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๒ ยังเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคคองดอน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

อีกทั้งนิทรรศการศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ “ตามรอยพ่อ” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒   ภายในจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการแกล้งดิน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน