สร้าง "หอสังเกตการณ์ช้างป่า" ลดสูญเสีย ป้องกันอันตราย

2019-10-09 10:30:33

สร้าง "หอสังเกตการณ์ช้างป่า"  ลดสูญเสีย ป้องกันอันตราย

ชาวบ้านครบุรีระดมทุน สร้างหอสังเกตการณ์ช้างป่า ลดความเสี่ยงการประชันหน้าช้าง

วันที่ 9 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย พิทยาพรพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ออกสำรวจพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากกรณีช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลาน ออกมาหากินนอกพื้นที่ป่า โดยพบว่าในห้วงนี้มีช้างป่ากว่า 10 ตัว พากันกระจายออกเหยียบย่ำกัดกินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีการประสานงานกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ในการจัดเวรยามเฝ้าระวังและผลักดันช้างให้กลับเข้าสู่ป่าเป็นการเร่งด่วนแล้ว

พร้อมกันนี้ยังได้มีการระดมทุนจากคนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ทำการจัดสร้าง "หอสังเกตการณ์" ขึ้นบนภูเขาบริเวณป่าด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน เพื่อไว้สังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของช้างป่าเพื่อที่จะสามารถจัดกำลังเข้าไปผลักดันช้างได้อย่างตรงจุด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เนื่องจากไม่ต้องสุ่มเข้าพื้นที่ ที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญหน้ากับช้างป่าในระยะประชิดและเป็นอันตรายได้ อีกทั้งเพื่อใช้เฝ้าดูสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ช่วงหน้าแล้งอีกด้วย