เชิญชมนิทรรศการ “ศิลปะบนผืนน้ำ” ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

2019-10-03 05:30:28

เชิญชมนิทรรศการ “ศิลปะบนผืนน้ำ” ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

Advertisement

กองทัพเรือ ร่วมกับ ไอคอนสยาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ศิลปะบนผืนน้ำ” เชิญชมความสวยงามตระการตา “ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง” ซึ่งจัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงาม จัดเรียงในรูปแบบริ้วขบวนใหญ่ บอกเล่าเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรือแต่ละลำอย่างละเอียด พร้อมชมนิทรรศการขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ถ่ายทอดความวิจิตรของช่างศิลป์ไทย ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในมรดกไทย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก “จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี” ส่วนที่ 2 “ศิลปะบนผืนน้ำ” และส่วนที่ 3 “สืบสานสายน้ำแห่งพระบารมี” พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนตุลาคม ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ประกอบด้วย

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 กิจกรรมการร้อยมาลัยแบบพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 กิจกรรมการประดับกระจกสีลวดลายเรือพระที่นั่ง (ลายประจำยามก้านแย่ง)
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 กิจกรรมการร้อยมาลัยแบบพื้นฐานวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 กิจกรรมการประดับกระจกสีลวดลายเรือพระที่นั่ง (ลายราชวัตรดอกพิกุล)

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ศิลปะบนผืนน้ำ” ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม ศกนี้ ณ บริเวณไอคอนลักซ์ อเวนิว ชั้น M โซนไอคอนลักซ์ และชั้น 1 ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย