ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา PM 2.5

2019-10-01 17:10:53

ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา PM 2.5

Advertisement

ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ทั้งระยะสั้น ระยะยาว พร้อมทำฝนหลวงแก้วิกฤต

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังประชุม ครม.การแก้ปัญหาฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ว่า ที่ประชุม ครม.ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1 ระดับปกติไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หากเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงต้องดูแลในเรื่องของกลุ่มเสี่ยง เช่นเด็กและสตรีมีครรภ์ วันนี้สถานการณ์ดีขึ้นจากสภาพอากาศ และมีการเสริมมาตราการจราจร เข้มงวดการใช้ยานพาหนะ และห้ามเผา

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีความยากในการบังคับใช้กฏหมาย เพราะเกษตรกรหลายคนยังมีปัญหาอยู่ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้สั่งการแก้ปัญหาก่อนเกิดวิกฤตแล้ว โดยแบ่งออกเป็นระดับไม่เกิน 100 ไมโครกรัม ไม่มีผลต่อสุขภาพ ระดับ 2 ค่าฝุ่น 51-75 ไมโครกรัม ระดับ 3 ค่าฝุ่น 76-100 ไมโครกรัม ระดับ 4 ค่าฝุ่นเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ และรัฐบาลต้องออกมาตรการที่เข้มงวด สั่งการในระดับประเทศ และต้องขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการบังคับใช้กฏหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่อยากละเว้น แต่เวลามีผลกระทบประชาชนก็ไม่ยอม จะต้องแก้ปัญหากันต่อไป ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยงไว้แล้ว ทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง ให้หลีกเลี่ยงทำกิจกรรม ออกกำลังกายกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ให้สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่ายในทุกจังหวัด หากไม่พอให้ขอมาได้ที่ส่วนกลาง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ตำรวจ และ กทม. ขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด เพราะไม่อยากใช้กฏหมายและต้องให้รับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ทดแทนการใช้รถนยต์ส่วนบุคคล ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องยนต์ ท่อไอเสีย รถควันดำจะต้องเข้มงวด และทุกพื้นที่หากตรวจพบรถควันดำ ต้องงดใช้งาน จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข ขณะกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ขอความร่วมมือพื้นที่ก่อสร้าง โรงงานอุตสสาหกรรม ลดการระบายฝุ่น และมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะใน กทม. และปริมณฑล ต้องขอลดปริมาณฝุ่นให้ได้ ต้องให้ฉีดพ่นน้ำ ช่วงที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงขึ้น ขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมเครื่องฉีดพ่นละอองไอน้ำใช้ในพื้นที่ที่มีค่าปริมาณฝุ่นสูงขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าอากาศที่ปิด เป็นเหมือนโดมครอบประเทศไทย จากสภาพอากาศเย็น สภาพอากาศในจีนก็นิ่ง ไม่มีลมมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอากาศหนาวมาเร็ว ทำให้มีโดมครอบ ฝุ่นละอองไม่กระจาย จึงขอให้ปรชาชนดูแลสุขภาพด้วย โดยรัฐบาลจะพยายามเต็มที่ในการแก้ปัญหา ทั้งเรื่องการจัดทำฝนหลวงที่พร้อมบินทันที รวมถึงความร่วมมือกับต่างประเทศ

ด้าน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ที่จะมีแนวทางแก้ปัญหาใน 3 มาตรการ คือมาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง แหล่งกําเนิด การแก้ไขปัญหาในระยะสั้นปี 2562 – 2564 และระยะยาว 2565-2567 มาตรการที่ 3การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น 2562 – 2564 และระยะยาว 0265-2567 อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ขณะนี้อยู่ในระยะก่อนเกิดวิกฤต เพราะตัวเลขยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กทม. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องร่วมกันรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้าสู่มาตรการต่างๆ

แท็กที่เกี่ยวข้อง