เปิดชื่อ 35 ประธาน กมธ. “เสรีพิศุทธ์”นั่งปราบทุจริต

2019-09-12 17:45:36

เปิดชื่อ 35 ประธาน กมธ. “เสรีพิศุทธ์”นั่งปราบทุจริต

Advertisement

เปิดรายชื่อ 35 ประธาน กมธ.สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์”นั่ง ประธาน กมธ. การป้องกันปราบปรามการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 35 ชุด มี รายชื่อประธานคณะกรรมาธิการ ดังนี้ ฝ่ายรัฐบาล 17 คณะ

พรรคพลังประชารัฐ 8 คณะ ได้แก่ 1.ประธาน กมธ.การตำรวจ( นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์) 2.ประธาน กมธ.การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม ดิจิทัลเเละเศรษฐกิจ ( น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี ) 3.ประธาน กมธ.การเงิน การคลัง เเละสถาบันทางการเงิน ( นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา ) 4.ประธาน กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร ( นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร ) 5.ประธาน กมธ.การทหาร( พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี ) 6.ประธาน กมธ.การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี ) 7.ประธาน กมธ.การป้องกันเเละปราบปราม การฟอกเงินและยาเสพติด ( นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง) 8.ประธาน กมธ.การวิทยาศาสต์รและเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม( นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ )

พรรคประชาธิปัตย์ 4 คณะ ได้แก่ 1.ประธาน กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (นายอันวา สาและ ส.ส.นราธิวาส )2.ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ (นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา)3.ประธาน กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ(นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี ) 4.ประธาน กมธ.การสวัสดิการสังคม( น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม )

พรรคภูมิใจไทย 4 คณะ ได้แก่ 1.ประธาน กมธ.การคมนาคม ( นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ ) 2.ประธาน กมธ.การท่องเที่ยว (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา) 3.ประธาน กมธ.การกีฬา( นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี )4.ประธาน กมธ.รการสาธารณสุข( นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์ )

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คณะ ได้แก่ ประธาน กมธ.การส่งเสริมแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม( นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี ) 

ส่วนประธาน กมธ.ฝ่ายค้าน 18 คณะ ดังนี้

พรรคเพื่อไทย 10 คณะ ได้แก่ 1.ประธาน กมธ.การศึกษา (นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่ ) 2.ประธาน กมธ.การพลังงาน( นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง) 3.ประธาน กมธ.การอุตสาหกรรม( นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี ) 4.ประธาน กมธ.การศึกษา จัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ ( นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู) 5.ประธาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค( นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ ) 6.ประธานกมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ (นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น ) 7.ประธาน กมธ.การปกครอง ( นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม ) 8.ประธาน กมธ.การต่างประเทศ( นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี ) 9.ประธาน กมธ.กิจการองค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน( นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. ) 10.ประธาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย(นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก)
พรรคอนาคตใหม่ 6 คณะ ได้แก่ 1.ประธาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ )2.ประธาน กมธ. ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ) 3.ประธาน กมธ. กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน (นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ) 4.ประธาน กมธ. การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก) 5.ประธาน กมธ. การพัฒนาเศรษฐกิจ (น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ) 6.ประธาน กมธ. การแรงงาน (นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ)

พรรคเสรีรวมไทย 1 คณะ คือ ประธาน กมธ. การป้องกันปราบปรามการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ ( พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ )พรรคประชาชาติ 1 คณะ คือ ประธาน กมธ. การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ( นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา )