ถ่ายทอดความรู้ “รับมืออัคคีภัย” ลดความสูญเสียให้สังคม

2019-09-12 17:25:44

ถ่ายทอดความรู้ “รับมืออัคคีภัย” ลดความสูญเสียให้สังคม

Advertisement

เพราะอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เราไม่อาจคาดเดาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ หากโชคดีอาจจะสูญเสียแค่ทรัพย์สิน แต่ก็มีหลายกรณีที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิต ซึ่งทิ้งไว้ทั้งร่องรอยซากปรักหักพัง และยังสร้างรอยแผลในใจแก่ผู้ประสบเหตุ ตลอดจนครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง

ด้วยเหตุนี้ ซีพี ออลล์ หนึ่งในภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและรับมือกับอัคคีภัยอย่างจริงจัง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมา และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต จนสามารถดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในของบริษัทได้ตั้งแต่ปี 2541 และต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงานร้านเซเว่นฯ ได้ดูแลร้าน และชุมชนโดยรอบให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าธุรกิจจะเติบโตก้าวหน้าได้ต้องไม่ทิ้งสังคมไว้ข้างหลัง ฉะนั้นไม่ว่าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะไปตั้งที่ไหนเราถือเป็นหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยดูแลชุมชนนั้นๆ เพราะชุมชนเป็นทั้งเพื่อนบ้าน ลูกค้า คู่ค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมกับชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”
เกือบ 20 ปี ที่ซีพี ออลล์ ร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรในหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน ชุมชน ฯลฯ โดยรวมแล้ว 185 ครั้ง มีผู้ร่วมรับการอบรมกว่า 5.6 หมื่นคน เชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนในสังคมอย่างแท้จริง

และล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้เข้าไปซ้อมอพยพหนีไฟให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราบ้านบางแค ที่มีผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่รวม 225 คนเข้าร่วม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และชุมชนโดยรอบเพราะถือเป็นครั้งแรกของที่นี้ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีทุกคนปลอดภัยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ชุมชนและสังคมเป็นภารกิจหนึ่งของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไป เพื่อชุมชนและสังคมอยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืน