จัดระเบียบ “หมายเลขรถเมล์” เปิดบริการใหม่อีก 9 เส้นทาง

2019-09-12 14:20:54

จัดระเบียบ “หมายเลขรถเมล์”  เปิดบริการใหม่อีก 9 เส้นทาง

Advertisement

คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง เตรียมเปลี่ยนหมายเลขรถเมล์ทุกเส้นทาง พร้อมจัดโซนใช้ตัวเลขบอกเส้นทางใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน ยืนยันช่วยลดความสับสนของประชาชนในการจดจำเส้นทาง พร้อมเปิดวิ่งใหบริการใหม่อีก 9 เส้นทาง ภายใน 2 เดือน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคมกลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เผยว่า คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง มีมติกำหนดให้ภายใน 6 เดือน กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) จะต้องจัดระเบียบหมายเลขกำกับสายรถเมล์ในกรุงเทพฯ และจะมีการใช้ตัวเลขบอกเส้นทางใหม่ทั้งหมด โดยแบ่งตามพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 คือ กรุงเทพฯฝั่งเหนือ (รังสิต-วิภาวดี) เช่น 101, 108, 112 เป็นต้น
โซนที่ 2 คือ กรุงเทพฯฝั่งตะวันตก (ปากเกร็ด-บางใหญ่) เช่น 201, 207, 213 เป็นต้น

โซนที่ 3 คือ กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก (มีนบุรี-บางกะปิ-รามคำแหง) เช่น 301, 309, 318 เป็นต้นและโซนที่ 4 คือ กรุงเทพฯ ฝั่งใต้ (พระราม 2,บางแค,ฝั่งธนบุรี) เช่น 401, 407, 420 เป็นต้น

โดยการจัดทำหมายเลขสายรถเมล์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปรถเมล์ใหม่ 269 เส้นทาง อีกทั้งยังลดความสับสนของประชาชนในการจดจำเส้นทางรถเมล์ เพื่อสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะรู้ว่ารถเมล์เลขขึ้นต้นแบบนี้จะเดินทางไปในโซนไหนบ้าง อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีการใช้หมายเลขรถเมล์ที่มีสีและตัวอักษรภาษาอังกฤษมาใช้ร่วมกัน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงแรกที่มีการใช้หมายเลขสายรถเมล์ใหม่จะมีการใช้หมายเลขเก่าควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบตัวเลขที่เปลี่ยนไปและทำให้เกิดความคุ้นชินในที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางได้มีมติเห็นชอบออกใบอนุญาตผู้ประกอบการเดินรถใน 9 เส้นทางใหม่ ซึ่งเส้นทางทั้งหมดนี้จะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562นี้เป็นต้นไป หรืออย่างช้าสุดภายใน 1-2 เดือนนี้ แบ่งเป็นเส้นทางเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 2 เส้นทาง คือ1. เส้นทางดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2. เส้นทางดอนเมือง-สวนจตุจักร