ศาล รธน.มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องปมถวายสัตย์

2019-09-11 18:05:13

ศาล รธน.มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องปมถวายสัตย์

Advertisement

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องวินิจฉัยปมถวายสัตย์ ระบุไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของนายภาณุพงศ์ ชูรักษ์ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ ครม. กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องเรียนหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วจึงมีมติเอกฉันท์มีสำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การถวายสัตย์ปฏิญาณของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 และการแถลงนโยบายของ ครม.ต่อรัฐสภาไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 162 เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข