อุบลฯ อ่วม! แม่น้ำมูลเพิ่มระดับ ท่วมตลิ่งกว่า 3 เมตร

2019-09-11 10:50:33

อุบลฯ อ่วม! แม่น้ำมูลเพิ่มระดับ ท่วมตลิ่งกว่า 3 เมตร

Advertisement

อุบลราชธานีอ่วมหนักต่อเนื่อง ระดับน้ำแม่น้ำมูลจะเพิ่มสูงสุดอีก 1-2 วันข้างหน้า ท่วมตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ กว่า 3 เมตร

วันที่ 11 ก.ย. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำชี ไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่ประสบอุทกภัยมากขึ้น และคาดว่าสถานการณ์จะรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เขตลุ่มแม่น้ำมูล ได้แก่ อ.เมือง อ.วารินชำราบง อ.ตาลสุม อ.สว่างวีระวงศ์ อ.พิบูลมังสาหาร อ.โขงเจียม ล่าสุดน้ำในแม่น้ำมูลได้ล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนและไหลท่วมถนนสถิตย์นิมานกาล ซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำให้ชาวบ้านต้องอพยพหนีน้ำท่วมขนสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ทางจังหวัดได้ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำมูลจะสูงสุดอีก 1-2 วันข้างหน้า จะท่วมตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ กว่า 3 เมตร ซึ่งมีน้ำจากแม่น้ำชีไหลมาสมทบ ทำให้ระดับน้ำจะสูงขึ้น ปัจจุบันน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3,975 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ลบ.ม. ต่อวินาที ระดับน้ำฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานียังต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อย แต่ฝั่ง อ.วารินชำราบ สูงกว่าตลิ่ง 3.11 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำลำน้ำชีปริมาตรสูงสุดได้ไหลผ่านบ้านมหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธรมาแล้ว อัตราการไหลอยู่ที่ 2,707 ลบ.ม. ต่อวินาทีและใช้เวลา 81 ชั่วโมง จึงจะมาถึงตัวเมืองอุบลราชธานี
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกลงหนักลงมาเพิ่มเติม ในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีปริมาณน้ำสูงสุดจะไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ M.7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในช่วงกลางดึกของวันที่ 11 ก.ย. เวลาประมาณ 23.00 น. ถึงเวลาประมาณตี 1 ของวันที่ 12 ก.ย. นี้ ในเกณฑ์ประมาณ 4,500 – 4,600 ลบ.ม./วินาที หรือที่ระดับสูงสุดประมาณ 10.40 – 10.50 เมตร (ระดับตลิ่ง 7 เมตร) จากปริมาณดังกล่าวคาดว่า ระดับน้ำฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานีจะเสมอตลิ่ง ส่วนฝั่ง อ.วารินชำราบระดับน้ำจะสูงกว่าตลิ่ง 3.59 เมตร ทั้งนี้ทางจังหวัดร่วมกับสำนักชลประทานที่ 7 บูรณาการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ โดยกำลังเร่งเสริมพนังป้องกันน้ำฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อป้องกันพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน ระดับน้ำจะทยอยลดลงสู่ระดับตลิ่ง ในช่วงกลางดึกของวันที่ 25 - 26 ก.ย. 62

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า จากการที่ จ.อุบลราชธานีประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2562 เป็นต้นมา ทำให้จังหวัดอุบลราชธานี ประสบภัยน้ำท่วมทั้งจังหวัด 25 อำเภอ 159 ตำบล 1,141 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 29,007 ครัวเรือน อพยพ 12,792 คน บ้านเรือนทั้งหลัง 414 หลัง บางส่วน 2,910 หลัง ปศุสัตว์ 11,726 ตัว สัตว์ปีก 39,985 ตัว พื้นที่การเกษตร จำนวน 442,394 ไร่ ถนน 178 สาย สะพาน 27 สาย ฝาย 3 แห่ง วัด 19 แห่ง โรงเรียน 74 แห่ง รพ.สต. 3 แห่ง สถานที่ราชการ 13 แห่ง