"เทพไท" สวน "บิ๊กป้อม" อย่าอ้างนำ้ท่วมเบรกแก้ รธน.

2019-09-10 16:10:42

"เทพไท" สวน "บิ๊กป้อม" อย่าอ้างนำ้ท่วมเบรกแก้ รธน.

"เทพไท"ลั่นพรรคร่วมรัฐบาลต้องร่วมกันขับเคลื่อนแก้ รธน.สวน "บิ๊กป้อม" ไม่ควรยกปัญหานำ้ท่วมมาเป็นข้ออ้างในการปิดกั้นการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องการตั้ง กมธ.วิสามัญให้ล่าช้าออกไป

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นญัตติด่วน ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล มีแนวความคิดเชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมาพูดคุยเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพราะจะทำให้ญัตติในเรื่องนี้เป็นของรัฐบาล ไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และจะทำให้การขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ

ส่วนที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.)ออกมาแสดงความเห็นว่า พรรคยังไม่มีแนวความคิดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นายเทพไท ระบุว่า ก็ต้องยอมรับความจริงว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประกาศเรื่องนี้ชัดเจนเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ แต่เมื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้ว ก็ต้องยึดตามแนวนโยบายของรัฐบาลทุกประการ ยิ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนก็ต้องรีบผลักดันให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็ว

ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรรีบเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนนั้น นายเทพไท กล่าวว่า ในความเป็นจริงปัญหาของประชาชนมีจำนวนมากมาย เราจะสนใจเฉพาะเรื่องเรื่องหนึ่งย่อมไม่ได้ ต้องให้ความสำคัญกับทุกปัญหา ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าจะผลักดันเรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆของประชาชน ซึ่งฝ่ายบริหารต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯเป็นงานของฝ่ายนิติบัญญัติที้จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับต่อไป ไม่ควรยกปัญหานำ้ท่วมมาเป็นข้ออ้างในการปิดกั้นการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯให้ล่าช้าออกไป

สำหรับการออกมาท้วงติง ของ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา พูดถึงการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าต้องไปทำประชามติด้วยนั้น นายเทพไท ระบุว่า อยากจะชี้แจงว่า การแก้รัฐธรรมนูญตามแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ คือแก้มาตรา 256 ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งในมาตรา256(8)บัญญัติไว้ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15 จะต้องมีการทำประชามติจากประชาชนด้วย จึงไม่อยากให้สมาชิกวุฒิสภาบางคนมีความตื่นตระหนกจนเกินเหตุ เพราะญัตติด่วนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ไปริดรอนสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ประการใด


แท็กที่เกี่ยวข้อง