มะนิลารถติดขั้นวิกฤต ผู้ป่วยดับบนถนนเพียบ (คลิป)

2019-09-10 07:35:30

มะนิลารถติดขั้นวิกฤต ผู้ป่วยดับบนถนนเพียบ (คลิป)

Advertisement

ภาวะรถติดขัดมโหฬารบนท้องถนนกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ ทำให้รถพยาบาลไม่สามารถนำพาผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลจุดหมายได้ทันเวลา และผู้ป่วยเสียชีวิตกลางทางบนถนนจำนวนมาก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่หน่วยรถรับส่งผู้ป่วย ออกมาวิงวอนผู้ใช้รถใช้ถนนเปิดทางให้ และกระตุ้นรัฐบาลรีบเร่งหาทางแก้ไขปัญหา

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานการเปิดเผยของ นายโจเซฟ เลย์โล พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินในกรุงมะนิลา ว่า อันที่จริงถนนในเมืองหลวงมีเลนพิเศษ สำหรับรถรับส่งผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะส่วนใหญ่ละเลยกฎระเบียบ ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถเปิดทางให้ ทำให้ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตลงกลางทาง ก่อนจะถึงโรงพยาบาล พนักงานรถฉุกเฉินในกรุงมะนิลาจำนวนมาก ล้วนแต่เคยเผชิญเหตุการณ์นี้บ่อยครั้ง

ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น ถนนสายหลักของมะนิลาการจราจรจะหนาแน่นเป็นพิเศษ การขับรถยนต์ผ่านถนนระยะทาง 25 กิโลเมตร อาจต้องใช้เวลานายถึง 3 ชั่วโมง
กรุงมะนิลาและเมืองบริวารรายรอบ มีประชากรอยู่อาศัยราว 13 ล้านคน จากข้อมูลของทางการบ่งชี้ว่า มีรถยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียน เกือบ 1 คันต่อ 1 คน

การศึกษาผลกระทบจากปัญหารถติดในกรุงมะนิลา ในปี พ.ศ. 2560 ที่รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุน พบว่า รถติดในมะนิลาสร้างความเสียหายต่อผลิตภาพ (productivity) คิดเป็นจำนวนเงินเฉลี่ยวันละ 67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2,045 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดของรัฐบาลฟิลิปปินส์ หรือบริษัทรถรับส่งผู้ป่วย บันทึกสถิติอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ที่เสียชีวิตกลางทางจากการจราจรติดขัดในแต่ละปี เพียงแต่ระบุว่า "เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก".