กฟน.หนุนการท่องเที่ยวไทย นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินสำเร็จ

2019-09-09 21:42:37

กฟน.หนุนการท่องเที่ยวไทย นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินสำเร็จ

Advertisement

กฟน. หนุนท่องเที่ยวไทยใจกลางมหานคร “Change@NANA” นำสายไฟลงใต้ดินถนนนานาเหนือ สำเร็จวันนี้ (6 กันยายน 2562) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดพิธีแถลงข่าวความสำเร็จโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนนานาเหนือ (Change@NANA) โดยมี นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 3 ธนาคารกรุงไทย รวมถึง ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เข้าร่วม ณ บริเวณสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ถนนนานา

นายชัยภัทร สุขไพบูลย์วัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กฟน. กล่าวว่า ตามที่ กฟน. ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า การรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ลดอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าล้ม สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามนั้น การดำเนินงานครั้งนี้นับเป็นการเชื่อมต่อโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งถนนนานาเหนือ ถือเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว การเพิ่มศักยภาพระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ตลอดจนการปรับทัศนียภาพให้สวยงาม ไร้เสา-สายไฟฟ้า จะช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้ อีกทั้ง กฟน. ยังได้นำเสาไฟฟ้าจากการนำสายไฟลงใต้ดินไปทำประโยชน์ในรูปแบบ MEA’s Model โดยนำเสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานและยางรถยนต์เก่านำมาทำเป็นแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน และป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพราะเสาไฟฟ้านั้นมีความทนทาน สามารถลดความแรงของกระแสน้ำได้ ทั้งยังส่งผลให้ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน

ในด้านการก่อสร้างครั้งนี้ มีระยะทางรวม 0.75 กิโลเมตร ตั้งแต่แยกนานาถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการรวม 14 เดือนภายใต้งบประมาณ 29.7 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับในระหว่างการก่อสร้าง กฟน. ได้กำหนดวิธีการก่อสร้างอย่างรัดกุมเพื่อลดผลกระทบกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ นักท่องเที่ยว ชุมชน ประชาชนในพื้นที่โดยมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขเพื่อลดผลกระทบระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ กฟน. ยังได้ยกระดับการก่อสร้างทุกจุดตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งขั้นตอน วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานป้องกันอุบัติเหตุ ให้งานก่อสร้างมีความเรียบร้อยปลอดภัย เช่น การกำหนดให้ติดตั้งแนวรั้วกั้นชั่วคราว เพื่อแบ่งพื้นที่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้มีช่องทางเดิน ติดตั้งไฟสัญญาณเพื่อความปลอดภัยให้ใช้ทางเดินได้อย่างสะดวกในช่วงเวลาก่อสร้าง การใช้ฝาคอนกรีต (ชั่วคราว) เพื่อเปิด - ปิด เสมอผิวจราจรซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้ใช้รถมีผลกระทบน้อยที่สุด และยังได้มีการปรับปรุงทางเท้าด้วยกระเบื้องรูปแบบใหม่ มีความแข็งแรง สวยงาม สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่บริเวณถนนนานาใหม่ทั้งหมดในปัจจุบัน กฟน. ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรวมทั้งสิ้น 215.6 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นโครงการที่แล้วเสร็จทั้งสิ้น 46.6 กิโลเมตร และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 169 กิโลเมตร โดยในจำนวนนี้ แบ่งออกเป็น

1.โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 74.8 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 โครงการถนนวิทยุ โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ)2.โครงการที่จะลงนามสัญญาก่อสร้างในปี 2562 รวมประมาณ 94.2 กิโลเมตร มูลค่าของสัญญากว่า 20,000 ล้านบาท อาทิ โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ และโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น

ทั้งนี้ โครงการคืบหน้าที่อยู่ในแผนดำเนินการต่อไป คือ โครงการถนนรัชดาภิเษก-อโศก ซึ่ง กฟน. จะเริ่มการจัดงานประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในเดือนตุลาคมนี้#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1169908527223099392?s=21▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2947971961896588?sfns=mo▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4920▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=46587


อ่านข่าวเพิ่มเติม

https://www.newtv.co.th/news/31661

https://www.newtv.co.th/news/31846

https://www.newtv.co.th/news/35824