กระทบแล้ว! ไฟป่าอินโดฯ ฝุ่นละอองคละคลุ้ง “ยะลา”

2019-09-08 13:30:24

กระทบแล้ว! ไฟป่าอินโดฯ ฝุ่นละอองคละคลุ้ง “ยะลา”

Advertisement

ควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าปกคลุมในพื้นที่ จ.ยะลาแล้ว โดยพบค่าฝุ่นละอองที่ อ.เบตง แต่ยังไม่เกิน PM 2.5 ในรอบ 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 8 กย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบควันไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซียเข้าปกคลุมในพื้นที่ จ.ยะลา โดยเฉพาะ อ.เบตง ที่มีหมอกควันปกคลุมหนาเนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทำให้อากาศไม่หมุนเวียน โดยนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย พบจุดความร้อนมีปริมาณมากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา คาดว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดหมอกควันเข้ามาปกคลุมภาคใต้ เมื่ออากาศปิดจึงทำให้หมอกควันยังคงปกคลุมอยู่ โดย อ.เมืองยะลาและอ.เบตง วัดคุณภาพอากาศทั้ง 2 สถานีมีค่า PM 10 และ PM 2.5 ขึ้นลงเล็กน้อย คุณภาพอากาศ อ.เมืองยะลาอยู่ในระดับดีและปานกลางสูงกว่าในพื้นที่ อ.เบตง เล็กน้อย ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรระวังปัญหาสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก หรือระคายเคืองตา ควรลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง และควรมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากมีความจำเป็น ซึ่งมีแนวโน้มว่า จุดความร้อนที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จะพบลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงมากอยู่จำนวน 203 จุด โดยพบที่ตอนกลางและใต้ของเกาะ และทิศทางลมพัดผ่านเข้าภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย คาดว่าจะมีหมอกควันเข้าภาคใต้ตอนล่างในช่วงนี้