"เทพไท"วอนบรรจุญัตติตั้ง กมธ.แก้ รธน.ในสมัยประชุมนี้

2019-09-07 22:00:31

"เทพไท"วอนบรรจุญัตติตั้ง กมธ.แก้ รธน.ในสมัยประชุมนี้

Advertisement

"เทพไท" วอนรองประธานสภาฯ พิจารณาญัตติด่วนขอให้สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ  ปชป.ด้วยความเป็นธรรม บรรจุทันสมัยประชุมนี้ ส่วนการตั้ง กมธ.จะเริ่มพิจารณาในสมัยประชุมหน้าก็สามารถกระทำได้ 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการยื่นญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคประชาธิปัตย์ ว่า เป็นความตั้งใจจริงที่จะให้เรื่องมีผลสำเร็จ จึงเสนอญัตติดังกล่าวเป็นญัตติด่วน เพราะมีเหตุผลสามารถพิจารณาบรรจุให้เป็นญัตติด่วนได้ คือ 1.ญัตตินี้เกี่ยวข้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน สามารถบรรจุเป็นญัตติด่วนได้ในทันที 2.ญัตตินี้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน และกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็เป็นกฏหมายสำคัญของประเทศ มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปกครองประเทศ ต้องถือว่า เป็นญัตติด่วนได้เช่นกัน

นายเทพไท กล่าวต่อว่า จึงอยากจะเรียนให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ ผู้รับผิดชอบเรื่องญัตติ และกระทู้ถาม ได้โปรดพิจารณาญัตติของพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยความเป็นธรรม ด้วยเหตุผล เพื่อให้ญัตติด่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้บรรจุเป็นญัตติด่วนในสมัยประชุมนี้ ส่วนการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเริ่มพิจารณาในสมัยประชุมหน้า ก็สามารถกระทำได้ เชื่อว่าทุกฝ่ายจะไม่มีความขัดข้องแต่ประการใด