กรมอุทยานฯยึดผีเสื้อ แมลง สัตว์ป่าห้ามนำเข้าส่งออก

2019-09-07 10:15:18

กรมอุทยานฯยึดผีเสื้อ แมลง สัตว์ป่าห้ามนำเข้าส่งออก

Advertisement

กรมอุทยานฯ ร่วมกับศุลกากร  บก.ปทส. ตรวจยึดผีเสื้อ แมลง สัตว์ป่าห้ามนำเข้าส่งออก ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ด้านเจ้าหน้าที่แนะศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพื่อป้องกันการกระทำผิด ระบุกรมอุทยานฯมีนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านแมลงให้คำแนะนำ


เมื่อวันที่ 6 ก.ย.คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากร กทม. กลุ่มงานวิจัยกีฎวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ส่วนด่านตรวจสัตว์ป่า กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เจ้าหน้าที่จากด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. ได้ร่วมกันเปิดตรวจพัสดุไปรษณีย์ ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ เลขที่ 111 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. จำนวน 7 ห่อ ซึ่งถูกส่งกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยต้นทางส่งจากที่ทำการไปรษณีย์จ.พะเยา ไม่ระบุชื่อผู้ส่ง และผู้รับ แต่พัสดุถูกตีกลับคืน 29 M.1 T.dongjen A.phukamyao, Phayao 56000 Thailand


ผลการตรวจสอบพบผีเสื้อในวงศ์ Papilionidae จำนวน 8 กรอบๆละ 1 ตัว (รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ตัว) เป็นสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามนำเข้าส่งออก และพบแมลง 16 ตัว เป็นสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามนำเข้า-ส่งออก 


คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วพบว่าเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ฐานนำเข้าสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามนำเข้า ส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 61 มาตรา 244, ประกอบมาตรา 166 มาตรา 167 และมาตรา 252 ฐานนำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้าม


สำหรับกล่องที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นสัตว์ป่าตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ไปดำเนินการตามระเบียบต่อไป 
คณะเจ้าหน้าที่ได้ยึดสัตว์ป่า จำพวกแมลงทั้งหมด 24 ตัว มูลค่า 25,400 บาท และมอบหมายให้ นายสธน คงเงิน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอให้พนักงานสอบสวนติดตามหาผู้ที่ส่งออกแมลงของกลางดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไป


เป็นที่น่าสังเกตุว่า การนำเข้าสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าทางพัสดุไปรษณีย์เข้ามาในประเทศไทย ผู้ซื้อส่วนใหญ่สั่งซื้อทาง online ผู้ส่งสินค้าจะส่งทางพัสดุไปรษณีย์เลย ไม่ได้ขออนุญาตส่งออกสัตว์ป่าจากประเทศต้นทาง และผู้สั่งซื้อก็ไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าสัตว์ป่าก่อน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และตามอนุสัญญา CITES ทั้งนี้สามารถติดต่อขออนุญาตนำเข้าส่งออก สัตว์ป่า หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร 02-561 4 838