“ศรีสุวรรณ”จับมือชาวนครนายกต้านเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

2019-09-06 12:25:32

“ศรีสุวรรณ”จับมือชาวนครนายกต้านเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

“ศรีสุวรรณ”พร้อมชาวนครนายกนับพันคน แสดงพลังชุมนุมคัดค้านเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ก.ย. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 นครนายก นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาร่วมชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด 20 เมกะวัตต์ มูลค่า 16,000 ล้านบาท ร่วมกับกลุ่มพลเมืองชาวนครนายกซึ่งมาร่วมแสดงพลังชุมนุมคัดค้านนับพันคน พร้อมกับเดินทางไปยื่นหนังสือค้านค้านผ่าน ผวจ.นครนายกในเวลา 11.00 น.


นายศรีสุวรรณ ระบุว่า เหตผลของการคัดค้านในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด 20 เมกะวัตต์ ได้จัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นไปครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 และครั้งที่ 2 เมื่อเดือน พ.ค. 2562 และรอการจัดครั้งที่ 3 เป็นเวทีครั้งสุดท้าย แต่กระบวนการประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวนครนายกอย่างแท้จริง รวมทั้งไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมไทยในเรื่องการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการเก็บกากนิวเคลียร์ ที่ผ่านมาชาวบ้านและกลุ่มสมาคมพลเมืองนครนายกได้คัดค้านการจัดเวทีประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ได้กำหนดหลักเกณฑ์พื้นที่ตั้งโครงการนิวเคลียร์ว่าจะต้องไม่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง ไม่อยู่ในแหล่งชุมชน ไม่เป็นดินอ่อน น้ำใต้ดินต้องอยู่ลึก ไม่อยู่ในแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก ไม่อยู่ในแนวภูเขาไฟ ขณะที่ อ.องครักษ์เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่แก้มลิงใน พ.ศ.2554 นอกจากนี้ในรัศมี 5 กม.จากตัวโครงการฯ มีแหล่งชุมชนหนาแน่น


นายศรีสุวรรณ ระบุด้วยว่า นอกจากนี้ความจำเป็นของการทำโครงการขนาดใหญ่ด้วยเงินงบประมาณ 16,000 ล้านบาท แต่ไม่เคยมีการชี้แจ้งถึงความคุ้มค่าในมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะแลกกับการมีกากนิวเคลียร์เก็บไว้ในประเทศไทยในแบบที่ไม่สามารถย้ายออกได้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชาวนครนายกจึงไม่ยอมรับโครงการดังกล่าว
Advertisement