“ชวน” ส่งศาล รธน.ตีความ พ.ร.ก.ชะลอ พ.ร.บ.ครอบครัว (คลิป)

2019-09-05 14:45:36

“ชวน” ส่งศาล รธน.ตีความ พ.ร.ก.ชะลอ พ.ร.บ.ครอบครัว (คลิป)

Advertisement

“ชวน” ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว


เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันนี้จะส่งคำร้องของ ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อกัน เพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องการตรา พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าการตรากฎหมายนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรคหนึ่งหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาการพิจารณาไม่เกิน 60 วัน และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จ สภาผู้แทนราษฎรจะนำ พ.ร.ก.มาพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ไม่ยืนยันว่าจะทันสมัยการประชุมนี้หรือไม่

"พ.ร.ก.ต้องขออนุมัติจากสภาเมื่อประกาศใช้แล้ว แต่เมื่อ ส.ส. ลงชืื่อคัดค้าน 100 กว่าคน ก็ยังพิจารณาอะไรไม่ได้ เพราะตามกฎหมายสภาฯต้องส่งไปศาลรัฐธรรมนูญภายใน 3 วัน ศ่าลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยภายใน 60 วัน ก็ต้องรอผลการวินิจฉัย เรื่องนี้ก็ไม่สามารถนำมาพิจารณาในตอนนี้ได้  สำหรับ พ.ร.ก.ก็ต้องรออยู่ ตอนนี้ พ.ร.ก.ก็ยังอยู่ เพียงแต่เมื่อออกแล้วต้องขอความเห็นชอบจากสภา แต่ถ้าสมาชิกเข้าชื่อกันก็สามารถเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ว่า พ.ร.ก.ชอบหรือไม่ เพราะมีหลักเกณฑ์ในการออก พ.ร.ก. อยู่แล้ว"นายชวน กล่าว