200 โรงแรมเถื่อนหัวหินแห่ยื่นขอผ่อนผันใช้อาคาร

2019-09-05 11:45:57

200 โรงแรมเถื่อนหัวหินแห่ยื่นขอผ่อนผันใช้อาคาร

Advertisement

200 โรงแรมเถื่อนหัวหินแห่ยื่นขอผ่อนผันใช้อาคารชั่วคราวก่อนเดดไลน์ 9 ก.ย.

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิ.ย.2562 แก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อนทั่วประเทศ มีมาตรการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการโรงแรมเปิดให้พักรายวันที่ทำผิด พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ให้ได้รับการยกเว้นโทษถึงวันที่ 18 ส.ค. 2564 ล่าสุดมีผู้ประกอบการที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในเขตเทศบาลได้แจ้งความประสงค์โดยยื่นเอกสารหลักฐานกับกองช่างแล้วกว่า 200 ราย หลังจากกำหนดให้ยื่นภายในวันที่ 9 ก.ย.นี้เพื่อไม่ให้โดนโทษตามกฎหมาย

“ขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้คำแนะนำผู้ประกอบการเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและได้รับการยกเว้นโทษตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หากมีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการใช้อาคารผิดประเภท โดยโรงแรมบางประเภทต้องปรับปรุงระบบป้องกันไฟไหม้ มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่โรงแรมบางประเภทที่เข้าข่ายการอนุญาตในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อ.หัวหิน แม้ว่ามาตรา 44 ไม่ได้กำหนดแนวทางไว้ การขออนุญาตประกอบกิจการจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด” นายจีรวัฒน์ กล่าว

ด้านนายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้จัดสัมมนา “เปิดโรงแรม ที่พักและโฮสเทลให้ถูกกฎหมายตาม ม.44” เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดโรงแรมเถื่อนผิดกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการเปิดสถานประกอบให้ถูกกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชนเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม นักท่องเที่ยวต้องการพักค้างคืนในราคาไม่แพงมีความปลอดภัย ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากดัดแปลงอาคารที่พักหรืออาคารห้องพักรายเดือนเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นบริการแบบรายวันแต่ผิดกฎหมายโรงแรม หากไม่ผ่านกระบวนการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
“เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักขนาดเล็กให้ทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกฎกระทรวงปี 2559 และปี 2561 กำหนดเกณฑ์ของอาคารที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กชนิดที่พักอย่างเดียวหรือชนิดที่พักและให้บริการอาหารได้ เป็นหลักเกณฑ์ที่ต่างจากอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ สำหรับมีคำสั่ง คสช.ที่ 6/2562 ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยปลอดจากการบังคับตามกฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคารเป็นระยะเวลา 2 ปี แต่ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารตามที่กำหนดเพื่อให้เทศบาลหรือ อบต.นำไปพิจารณาตามขั้นตอน” นายศุรอัฐ กล่าว.