ขสมก. เตรียมลดค่าโดยสาร เริ่มทดลองวิ่งรถไฟฟ้า

2019-09-04 20:00:24

ขสมก. เตรียมลดค่าโดยสาร  เริ่มทดลองวิ่งรถไฟฟ้า

Advertisement

ขสมก. เตรียมลดค่าโดยสาร ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม คาดชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันได้ทดลองวิ่งให้บริการรถยนต์โดยสารไฟฟ้า เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

วันที่ 4 ก.ย. นายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอ.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ในการลดค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะนั้น เบื้องต้น ขสมก.ได้เสนอแผนการลดค่าโดยสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว แต่จะสามารถปรับลดค่าโดยสารลงได้ในอัตราเท่าใดยังไม่สามารถสรุปได้ และอำนาจในการพิจารณาค่าโดยสารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่จะเป็นผู้กำหนด คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะได้ข้อสรุป

ขณะเดียวกัน ขสมก.ได้ร่วมกับบริษัทไทย EV จำกัด นำรถยนต์โดยสารไฟฟ้าจำนวน 1 คันมาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถของขสมกจำนวน 3 เส้นทาง ประกอบไปด้วย เส้นทางแรกสาย 129 อู่ บางเขน-สำโรงทดลอง วิ่งตั้งแต่วันที่ 4-8 ก.ย. 62 เส้นทางที่สอง สายเอ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ทดลองวิ่งตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. ถึง 3 ตุ.ค. 62 และเส้นทางที่ 3 สาย 522 อู่รังสิต-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทดลองวิ่งตั้งแต่วันที่ 4-18 ต.ค. 62 รวมทั้งหมด 45 วัน ซึ่งจะจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติ
ทั้งนี้ระหว่างการทดลองวิ่งรถโดยสารไฟฟ้าทั้ง 3 เส้นทางจะมีการบันทึกข้อมูลและสถิติการเดินรถต่างๆเพื่อรวบรวมนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาในการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้าจำนวน 35 คันตามแผนฟื้นฟูของขสมก.ที่จะต้องทยอยเปลี่ยนรถโดยสาร รวม 2,188 คัน ใน 4 ประเภท คือ รถเมล์ NGV เช่า 400 คัน รถเมล์ไฮบริดจ์ เช่า 300 คัน รถเมล์ไฮบริด ซื้อ 1,453 คัน และรถเมล์ไฟฟ้า 35 คัน โดยกลุ่มรถเมล์ NGV และ รถเมล์ไฮบริด เช่าทั้ง 700 คัน คาดว่าจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนได้ภายในสิ้นปี