ย้ายชั่วคราว! หน.อุทยานฯ ถูกลูกจ้างแฉ "อมเงิน"

2019-09-04 15:45:50

 ย้ายชั่วคราว! หน.อุทยานฯ ถูกลูกจ้างแฉ "อมเงิน"

Advertisement

สบอ.16 แม่สะเรียง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีลูกจ้าง ร้องสื่อกรณี ถูกอมเงินค่าจ้างกว่า 5 ปี ไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท นับตั้งแต่ปี 2558 เงินไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท พร้อม ย้าย หน.อุทยานฯ น้ำตกแม่สุรินชั่วคราว เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระบุ ปี 59 เคยตรวจสอบแต่ไม่มีมูลชี้ความผิด ยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ถูกผิดว่าไปตามกระบวน

จากกรณีลูกจ้างอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งใน จ.แม่ฮ่องสอน ได้ออกมาร้องสื่อ ถูกอมเงินค่าจ้างกว่า 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 คิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท จากเงินเดือน 9,000 บาท เหลือ 6,000 บาท และเงินค่าจ้างดูแลรักษาป่า จำนวน 2,800 บาท เหลือ 1,000 บาท ส่วนเอทีเอ็มของลูกจ้างทั้งหมด 70 คน ก็ถูกยึด ซึ่งเรื่องดังกล่าว ได้มีการร้องเรียนไปแล้ว 3 ครั้ง

ล่าสุดวันที่ 4 ก.ย. ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และนายวิชัย ปินะสุ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากเหตุการณ์ร้องเรียนผ่านสื่อดังกล่าวข้างต้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาชั้นต้นของอุทยานแห่งชาติในท้องที่ จ.แม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบเนื้อหา ภาพประกอบข่าว และได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมแก่หน่วยงานในสังกัดและทุกภาคส่วน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จึงได้ดำเนินการดังนี้ 1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เสนอเรื่องไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อออกคำสั่งให้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ และ 2. ได้มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ที่ 633/2562 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงว่า เป็นจริงตามที่เนื้อหาข่าวที่เผยแพร่ออกไป เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หรือไม่อย่างไร โดยมี นายมิตร อุตะมะ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง