ดีเดย์ 1 ต.ค."ผู้ป่วยบัตรทอง" รับยาจากร้าน แทน รพ.

2019-09-04 14:50:31

ดีเดย์ 1 ต.ค."ผู้ป่วยบัตรทอง" รับยาจากร้าน แทน รพ.

Advertisement

1 ต.ค.นี้ "ผู้ป่วยบัตรทอง" สามารถไปรับยาได้ที่ "ร้านขายยา" แทนไป รพ. ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน และลดความแออัดใน รพ.

วันที่ 4 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมต.กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการให้ผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทองนำใบสั่งยาจาก รพ. ไปรับยาที่ร้านขายยาคุณภาพที่มีเภสัชกรประจำเข้าร่วมโครงการแทนการรอรับยาที่ รพ. เป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการที่สะดวก ซึ่งยาที่ได้รับจะเป็นยาแบบเดียวกับ รพ.ทุกอย่าง  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป ใน รพ.50 แห่ง ที่ส่วนใหญ่เป็น รพ.ศูนย์,รพ.ทั่วไป และร้านยา 500 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้เบื้องต้นได้กำหนดขอบเขตการจ่ายยาให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวช หรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล โดยให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วย ส่วนยาที่ผู้ป่วยจะได้รับจากร้านยา ต้องเป็นยาชนิดเดียวกันกับที่ได้รับจาก รพ. ซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้ารับบริการประมาณร้อยละ 30