"วิรัช" ยันจัดสรร กมธ.เป็นธรรม

2019-09-04 12:50:26

"วิรัช" ยันจัดสรร กมธ.เป็นธรรม

Advertisement

"วิรัช" รอดู "ชวน" ตัดสิน พ.ร.ก.ยับยั้งกฎหมายสถาบันครอบครัว ยันจัดสรร กมธ.เป็นธรรม วางสัดส่วนประธานทั้ง 2ฝ่ายครึ่งต่อครึ่ง

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองและสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 โดยมีสาระสำคัญคือให้ชะลอการใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2562 เป็นจะบังคับใช้เมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ว่าต้องดูว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะตัดสินใจอย่างไร หลังจากฝ่ายค้านยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส่วนการประชุมวันนี้มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานการศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งหากไม่มีเรื่องไหนจำเป็นเร่งด่วน ก็จะเป็นการพิจารณาไปตามระเบียบวาระ และจะเป็นครั้งแรกที่จะมีกระทู้ถามสดด้วยวาจา ซึ่งหลายอย่างที่มีการพิจารณาวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ฉุกละหุกพอสมควร

นายวิรัช ยังกล่าวถึงการจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญชุดต่างๆ ว่า วันนี้จะมีการนัดคุยอีกรอบจนกว่าจะได้ข้อตกลงร่วมกัน ยืนยันว่าจะพูดคุยด้วยความเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการที่ฝ่ายค้านมีสัดส่วนที่จะ่ได้เป็นประธานมีประมาณครึ่งต่อครึ่ง เชื่อว่ามีการพูดคุยกันได้อยู่แล้ว