“เขื่อนเจ้าพระยา” เพิ่มการระบายน้ำ เตือน! ชุมชนริมตลิ่งเฝ้าระวัง

2019-09-04 11:50:11

“เขื่อนเจ้าพระยา” เพิ่มการระบายน้ำ เตือน! ชุมชนริมตลิ่งเฝ้าระวัง

Advertisement

สำนักงานชลประทานที่ 12 แจ้งเตือนฉบับที่ 2 หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำ 700-900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ออกหนังสือแจ้งเตือน เรื่องสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 2 ถึง ผวจ.อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เนื่องจากพื้นที่ตอนบนมีปริมาณฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ส่งผลให้ระดับและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,241 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ที่ระดับ 16.49 เมตร.รทก. ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ที่ระดับ 9.49 เมตร.รทก. มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ว่า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 700 - 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน โดยระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.50-1.00 เมตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 12 จะควบคุมปริมาณการไหลของน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 700 - 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยใช้การบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จึงขอแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อยด้านท้ายประตูระบายผักไห่ ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด