วันนี้มีอะไร: 4 กันยายน วันคนส่งหนังสือพิมพ์ (Newspaper Carrier Day)

2019-09-04 00:00:51

วันนี้มีอะไร: 4 กันยายน  วันคนส่งหนังสือพิมพ์ (Newspaper Carrier Day)

Advertisement

วันคนส่งหนังสือพิมพ์ (Newspaper Carrier Day)
ตั้งขึ้นเพื่ออุทิศกับ บาร์นีย์ ฟลาเฮอร์ตี คนส่งหนังสือพิมพ์คนแรกที่เริ่มงานครั้งแรกในวันนี้เมื่อปี 2376 โดยต้นสังกัดของเขาคือ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กซัน (New York Sun)

ภาพ Shutterstock.com

211 ปีก่อน
พ.ศ. 2351
วันพระราชสมภพ เจ้าฟ้าจุฑามณี พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเป็นพระอนุชาร่วมอุทรกับ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อ รัชกาลที่ 4 เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าจุฑามณีขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่า สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 ในรัชกาลที่ 4

131 ปีก่อน
พ.ศ. 2431
จอร์จ อีสต์แมน นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โกดัก (Kodak) และได้รับสิทธิบัตรในกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิลม์ม้วน ขณะที่ในปีเดียวกันนี้เขาได้ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปตัวแรกอีกด้วย

101 ปีก่อน
พ.ศ. 2461
วันเกิด ไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงคนสำคัญของไทย เกิดที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี50 ปีก่อน


พ.ศ. 2512
ภาพยนตร์ประเภทโรดมูวีระดับตำนานเรื่อง “Easy Rider” เริ่มเปิดกล้องกันในวันนี้21 ปีก่อน
พ.ศ. 2541
แลร์รี เพจและเซอร์เกย์ บรินร่วมก่อตั้งกูเกิล (Google) ขึ้นเพื่อสนับสนุนเว็บเสิร์ชเอนจินซึ่งพวกเขาพัฒนาขึ้นครั้งยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด