เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงรุ่นที่ 9

2019-09-02 17:50:23

เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงรุ่นที่ 9

Advertisement

สถาบันอิศราฯ เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 9


นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผอ.บริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผอ.หลักสูตร ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 9 จำนวน 58 ท่าน เนื่องในโอกาสการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 ส.ค. - วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายชนะ ยาดี และนายพงษ์ยุทธ สุภัทรวณิชย์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้