ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนเกาหลี

2019-09-02 17:30:47

ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนเกาหลี

Advertisement

ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนแก่เกาหลี เพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นและยั่งยืน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 2 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และนายมุน แช อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Thailand-Korea Business Forum ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สรุปสาระสำคัญดังนี้ นายกรัฐมนตรียินดีที่การเยือนไทยครั้งนี้ของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีได้นำนักธุรกิจชั้นนำกว่า 100 บริษัทร่วมคณะมาด้วย แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลีให้ความสำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจและการลงทุนกับไทย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy - NSP) ที่มุ่งขยายความร่วมมือด้านต่างๆ มาสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง ไทย ในฐานะสมาชิกอาเซียนและดำรงตำแหน่งประธานในปีนี้ เห็นว่า นโยบายดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภูมิภาคในการสร้างประโยชน์ร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะในด้านการค้า และการลงทุน ด้วยความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักลงทุนเกาหลีจึงเป็นหนึ่งในนักลงทุนต่างชาติที่สำคัญ และเป็นประเทศเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือกับไทยมาโดยตลอด 

ภูมิภาคอาเซียนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม CLMVT ที่ถือเป็นหัวใจที่แท้จริงของอาเซียน ทั้งในด้านความเชื่อมโยง การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งไทยมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางอนุภูมิภาคนี้ สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ฐานการลงทุน และเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลกได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียินดีที่เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา สาธารณรัฐเกาหลีได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างกัน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยรัฐบาลได้พัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นฐานการลงทุนที่พร้อมสรรพในทุกด้าน รวมทั้งเร่งเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงาน เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงการลงทุนจากเกาหลีที่จะมาตั้งฐานธุรกิจในไทย ภายใต้นโยบาย NSP โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นโอกาสดีของภาคเอกชนทั้งสองประเทศ ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่ และนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญภาคเอกชนสาธารณรัฐเกาหลีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในปีนี้ รัฐบาลไทย โดย BOI ได้ประกาศให้เป็น “ปีแห่งการลงทุน” ด้วย