“จุรินทร์ “หวังเพิ่มการค้าไทย-เกาหลีใต้ 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

2019-09-02 16:45:32

“จุรินทร์ “หวังเพิ่มการค้าไทย-เกาหลีใต้ 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

Advertisement

“จุรินทร์ “ร่วมต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ หวังเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ในโอกาสที่ ครม.ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ นายมุน แซอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ และภริยาพร้อมคณะ พร้อมเข้าร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรี กับ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่ตึกภักดีบดินทร์ต่อเนื่องด้วย


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ระบุว่า ไทยกับเกาหลีมีความสัมพันธุ์ที่ก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่องเทรด อาเซียน-เกาหลี ความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-เกาหลี ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2553 ได้ช่วยให้การค้าร้อยละ 90 ของรายการสินค้าทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแล้ว เหลือร้อยละ 10 ที่อาเซียนต้องการให้เกาหลีเปิดตลาดโดยเฉพาะสินค้าเกษตร และล่าสุดนั้นการค้าไทยและเกาหลีใต้ในปี 2561 มีมูลค่า 13,817 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทย 4,940 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากเกาหลี 8,876 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันไว้ให้ขยายตัวเป็น 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563


อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ยังมีกำหนดการที่จะพบกับรัฐมนตรีการค้าเกาหลีอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่ 7-8 ก.ย.นี้ ที่ กทม.ในระหว่างการประชุมอาร์เซ็ป RCEP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สมัยพิเศษ หรืออาเซียน + 6