เปิดแล้ววันแรกคลินิกกัญชาทางการแพทย์

2019-09-02 13:05:26

เปิดแล้ววันแรกคลินิกกัญชาทางการแพทย์

Advertisement

เปิดแล้ว รพ.นำร่องบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ 13 แห่งเป็นวันแรก พร้อมแจงหลักเกณฑ์การเข้ารับบริการและการให้บริการ ป้องกันความเข้าใจไม่ถูกต้อง


เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมการให้บริการของคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กทม.ว่า วันนี้คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเปิดบริการเป็นวันแรก เบื้องต้นจำนวน 13 แห่ง ในสถานบริการสุขภาพ 13 เขตสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอ ยกเว้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรีแห่งเดียวที่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด โรงพยาบาล 12 แห่งที่เหลือประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี โรงพยาบาลเสาไห้ จ.สระบุรี โรงพยาบาล ดอนตูม จ.นครปฐม โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลป่าบอน จ.พัทลุง และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กทม.


นพ.มรุต กล่าวต่อว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทุกแห่งมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. มีแพทย์แผนไทยที่สั่งการรักษาผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 2. สถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 3. เวชภัณฑ์ได้รับอนุญาตผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP/ ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และดำเนินการจัดส่งโดยองค์การเภสัชกรรม 4. มีแนวเวชปฏิบัติ (CPG) จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในส่วนของการให้บริการนั้นจะมีการคัดกรองอย่างเป็นระบบ ตามแนว เวชปฏิบัติของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


สำหรับเกณฑ์การเข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จะต้องผ่านการคัดกรอง ตามระบบของโรงพยาบาล เช่น ผู้รับบริการต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรกและวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น โดยแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ พิจารณาเห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา จึงจะได้รับการรักษา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2591 7007 ต่อ 2301