แจงขั้นตอนการบังคับคดีแพรวา

2019-07-21 08:40:01

แจงขั้นตอนการบังคับคดีแพรวา

กรมบังคับคดีแจงขั้นตอนการบังคับคดี คดีแพรวา 9 ศพ หากผู้เสียหายยังไม่ได้รับการเยียวยาสามารถขอให้ศาลออกคำบังคับและออกหมายบังคับคดีได้

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบังคับคดีชี้แจงขั้นตอนการบังคับคดีกรณีคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถตู้โดยสารทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 9 ราย ซึ่งมีการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งกระทั่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และจนบัดนี้ผู้เสียหายยังไม่ได้รับการเยียวยาในส่วนของค่าเสียหายตามคำพิพากษาดังกล่าว ตามที่ปรากฏในข่าวนั้น กรมบังคับคดีขอเรียนชี้แจงขั้นตอนในการบังคับคดีดังนี้ ในคดีแพ่งซึ่งผู้เสียหายได้ฟ้องเรียกให้ชำระค่าเสียหาย หากโจทก์ผู้ชนะคดีไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาและประสงค์จะบังคับคดี ต้องดำเนินการโดยยื่นขอให้ศาลออกคำบังคับและออกหมายบังคับคดี เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีและส่งมาที่กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดี แล้ว โจทก์ผู้ชนะคดี จะต้องสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ และมาตั้งเรื่องโดยแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับกับทรัพย์สินดังกล่าวให้ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาบังคับคดี 10 ปีนับแต่ศาลมีคำพิพากษา ไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์สิน หรือการอายัดสิทธิเรียกร้องต่างๆ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ อันเป็นกระบวนการบังคับคดีตามกฎหมาย ซึ่งคู่ความสามารถติดต่อเพื่อดำเนินการ หรือขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

อย่างไรก็ดี หากคู่กรณีมีความประสงค์ที่จะทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี สามารถดำเนินการได้ โดยแสดงความประสงค์ขอให้ทำการไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ สำนักงานบังคับคดี หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องในการดำเนินการ สามารถติดต่อมายังกรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ โดยกรมบังคับคดีได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือกับประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ คดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลแพ่ง ซึ่งอยู่เขตพื้นที่ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 กรมบังคับคดีได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือประชาชน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่กรมบังคับคดี โทร. 02 881 4999 หรือสายด่วน 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 โทร. 02 012 4200 ต่อ 301
แท็กที่เกี่ยวข้อง